Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Medelantal djur per företag 2010

16. Average number of livestock 2010

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

 

-

 

 

-

 

 

14

C

58

C

 

15

C

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

11

F

 

1

F

 

-

 

2

F

 

1

E

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

10

F

 

0

F

 

9

C

44

C

 

12

C

Kalvar under 1 år

0

F

14

F

 

1

F

 

10

C

52

C

 

13

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

2

F

-

 

 

3

F

 

0

F

0

F

 

-

 

Slaktsvin 25 kg och däröver

3

F

-

 

 

22

F

 

0

F

1

F

 

-

 

Smågrisar under 25 kg

36

F

-

 

 

91

F

 

1

F

5

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

0

F

2

F

 

7

F

 

0

F

1

E

 

0

F

Baggar och lamm

0

F

1

F

 

7

F

 

0

F

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

F

 

0

F

 

-

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

-

 

-

 

 

5

F

 

1

F

0

F

 

2

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 


16. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

56

C

 

15

C

50

C

 

232

C

 

0

F

 

4

F

Kor för uppfödning av kalvar

2

E

 

1

F

2

F

 

-

 

 

15

C

 

18

E

Övriga nöt 1 år och däröver

43

C

 

11

D

34

C

 

131

C

 

18

C

 

21

E

Kalvar under 1 år

52

C

 

13

C

41

C

 

180

C

 

24

C

 

47

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4

F

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

3

F

 

260

E

Smågrisar under 25 kg

-

 

 

-

 

0

F

 

-

 

 

0

F

 

119

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor

2

F

 

0

F

3

F

 

2

F

 

2

E

 

3

F

Baggar och lamm

1

F

 

-

 

4

F

 

3

F

 

1

E

 

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

1

F

 

0

F

0

F

 

1

E

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

0

F

 

-

 

0

F

 

-

 

 

9

A

 

354

E

Kycklingar av värphönsras

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-