Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2010

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2010

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,6

E

 

0,3

E

 

0,9

C

0,9

B

 

0,7

D

Medbrukare och anhöriga

-

 

0,4

E

 

-

 

 

0,1

F

0,4

D

 

0,2

F

Anställda

0,0

F

0,2

F

 

-

 

 

0,0

F

0,3

D

 

-

 

Summa AWU

0,2

E

1,2

D

 

0,3

E

 

1,0

B

1,6

B

 

0,9

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

1 900

C

 

1 200

D

 

2 200

B

2 700

B

 

2 300

C

Medbrukare och anhöriga

200

E

1 300

E

 

300

E

 

400

E

1 500

C

 

800

E

Regelbundet anställda

100

F

500

E

 

0

F

 

100

F

800

D

 

0

F

Tillfälligt anställda

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

100

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 500

C

3 700

D

 

1 500

D

 

2 700

B

5 000

B

 

3 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

71

E

93

F

 

27

E

 

84

D

57

D

 

346

E

Anställda

-

 

-

 

 

8

F

 

49

F

1

F

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

71

E

93

F

 

36

E

 

133

E

58

D

 

347

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,8

B

 

0,8

C

0,9

B

 

0,8

D

 

0,4

C

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,1

E

0,5

D

 

1,1

D

 

0,0

F

 

0,3

E

Anställda

0,5

D

 

-

 

0,3

E

 

2,7

E

 

0,0

F

 

0,4

E

Summa AWU

1,7

C

 

0,9

C

1,7

C

 

4,5

D

 

0,4

C

 

1,5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 600

B

 

2 400

B

2 700

B

 

2 500

C

 

1 600

B

 

2 300

B

Medbrukare och anhöriga

1 300

D

 

700

E

1 600

D

 

3 200

D

 

300

D

 

1 000

D

Regelbundet anställda

1 100

D

 

-

 

900

E

 

5 800

E

 

100

F

 

800

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

100

E

 

900

E

 

0

E

 

500

F

Summa timmar i jordbruk

5 100

B

 

3 100

C

5 200

B

 

12 300

D

 

2 000

B

 

4 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

92

E

 

238

E

55

E

 

27

F

 

314

C

 

11

F

Anställda

3

F

 

-

 

3

F

 

71

F

 

6

F

 

16

F

Summa timmar i skogsbruk

95

D

 

238

E

58

E

 

98

F

 

320

C

 

26

F