Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2009 and 2010. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2009

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

87

 

 

86

 

 

77

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2009, 2010)

4 274

 

 

4 349

 

 

2 602

 

 

2 803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

235 700

C

 

307 000

C

 

738 100

C

 

936 300

C

Intäkter djurskötsel

67 000

E

 

40 800

E

 

212 100

E

 

268 200

E

Intäkter direktersättningar

168 400

B

 

131 000

B

 

378 300

B

 

363 100

C

Övriga intäkter

108 600

D

 

84 900

D

 

235 100

D

 

269 400

D

Summa intäkter

579 600

C

 

563 800

B

 

1 563 500

C

 

1 836 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

184 000

C

 

152 700

C

 

460 900

B

 

403 300

C

Kostnader djurskötsel

32 500

E

 

17 900

E

 

99 300

E

 

95 000

E

Arbetskostnad för anställda

11 800

E

 

8 300

E

 

81 600

E

 

90 000

E

Underhåll

64 700

D

 

62 000

C

 

133 800

C

 

131 700

D

Övriga driftskostnader

168 500

C

 

137 400

C

 

375 000

C

 

394 300

C

Summa driftskostnader

461 500

C

 

378 300

C

 

1 150 600

C

 

1 114 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

118 100

D

 

185 500

C

 

412 900

D

 

722 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

80 200

C

 

55 400

C

 

208 200

C

 

271 700

D

Arrendekostnader

23 800

D

 

14 500

D

 

128 000

D

 

134 500

D

Finansiellt netto

10 200

E

 

7 400

E

 

41 900

E

 

67 800

D

Summa övriga kostnader

114 200

C

 

77 300

C

 

378 200

C

 

473 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

3 900

G

 

108 100

D

 

34 800

G

 

248 700

D