Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2010. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2010. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

698 800

D

1 031 300

D

 

538 000

D

 

280 300

D

720 000

C

 

375 800

D

Lager produkter

153 500

D

818 300

D

 

138 100

E

 

153 500

D

776 000

C

 

196 900

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

-

 

-

 

 

3 500

F

 

2 500

C

11 100

C

 

3 200

D

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

852 300

D

1 849 600

C

 

679 500

D

 

436 300

D

1 507 100

B

 

575 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

10 200

F

78 800

F

 

15 000

F

 

125 900

C

599 700

C

 

148 400

D

Maskiner

768 600

D

2 913 300

E

 

552 900

D

 

284 000

D

1 437 900

C

 

375 000

D

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 533 700

C

10 516 200

E

 

6 735 700

C

 

2 038 100

D

5 845 100

C

 

1 325 900

D

Summa övriga tillgångar

5 312 400

C

13 508 300

E

 

7 303 600

C

 

2 448 000

D

7 882 700

C

 

1 849 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 164 800

C

15 357 900

E

 

7 983 100

C

 

2 884 300

C

9 389 800

C

 

2 425 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 044 200

D

5 615 500

E

 

1 217 200

E

 

281 500

E

3 343 700

C

 

377 300

E

Kortfristiga skulder

181 600

E

1 483 900

E

 

107 700

E

 

59 600

E

458 900

D

 

62 200

E

Summa skulder i jordbruket

1 225 700

D

7 099 400

E

 

1 324 900

E

 

341 000

E

3 802 700

C

 

439 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 897 300

D

1 946 100

F

 

2 584 700

F

 

1 828 800

D

3 670 500

C

 

3 623 100

D

Maskiner och inventarier

25 000

E

42 200

F

 

2 900

E

 

10 500

E

29 100

E

 

25 200

E

Övriga tillgångar

23 700

F

48 700

F

 

10 200

F

 

28 900

E

51 400

E

 

57 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 945 900

D

2 037 100

F

 

2 597 800

F

 

1 868 200

D

3 751 100

C

 

3 705 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

421 300

E

1 242 900

F

 

329 500

E

 

220 100

E

1 379 900

D

 

419 300

E


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

783 000

C

 

477 900

E

624 200

D

 

2 906 300

D

 

458 200

C

 

1 475 700

E

Lager produkter

706 500

C

 

214 300

D

689 200

C

 

2 795 800

C

 

241 500

C

 

822 800

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

10 200

C

 

9 700

D

35 000

C

 

53 800

D

 

0

F

 

23 200

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 499 700

C

 

701 900

D

1 348 400

C

 

5 755 900

D

 

699 600

B

 

2 321 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

581 600

C

 

137 900

C

480 500

C

 

2 482 500

D

 

112 500

C

 

180 200

E

Maskiner

1 314 900

C

 

605 300

D

1 486 600

C

 

3 613 900

C

 

435 000

C

 

1 737 700

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

3 860 900

D

 

1 195 700

D

2 947 700

D

 

10 252 900

D

 

1 599 500

C

 

6 700 900

D

Summa övriga tillgångar

5 757 400

C

 

1 938 900

D

4 914 800

D

 

16 349 200

D

 

2 146 900

B

 

8 618 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 257 100

C

 

2 640 700

C

6 263 200

C

 

22 105 100

C

 

2 846 600

B

 

10 940 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 716 300

D

 

199 700

E

2 092 600

D

 

10 198 200

D

 

396 800

D

 

4 041 000

E

Kortfristiga skulder

440 900

D

 

63 500

E

485 300

E

 

2 680 100

E

 

61 500

D

 

650 800

E

Summa skulder i jordbruket

3 157 200

D

 

263 200

D

2 577 900

D

 

12 878 300

D

 

458 300

D

 

4 691 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 593 700

D

 

4 188 800

D

3 406 500

D

 

8 322 100

E

 

4 781 500

C

 

4 516 700

E

Maskiner och inventarier

34 400

E

 

24 500

E

54 400

E

 

59 100

F

 

17 500

D

 

7 300

F

Övriga tillgångar

87 100

E

 

71 900

E

45 300

E

 

43 700

E

 

36 500

E

 

15 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 715 200

D

 

4 285 200

D

3 506 200

D

 

8 424 800

E

 

4 835 600

C

 

4 539 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 393 900

D

 

339 800

D

1 145 000

D

 

3 932 300

E

 

439 400

D

 

1 010 300

E