Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2010. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2010. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

53

 

12

 

 

43

 

 

40

 

143

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

2 450

 

324

 

 

2 026

 

 

704

 

2 464

 

 

469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

192 200

E

1 444 800

E

 

160 500

E

 

37 100

F

348 900

D

 

69 100

E

Byggnader och byggnadsinventarier

40 500

E

1 108 200

F

 

138 600

F

 

24 600

E

378 400

E

 

13 500

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

700

F

8 500

F

 

400

F

 

-

 

2 600

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

233 400

E

2 561 500

E

 

299 500

E

 

61 800

E

729 900

D

 

82 600

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

7 100

F

-

 

 

600

F

 

200

F

9 100

E

 

2 100

F


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

Standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

33

 

55

 

 

31

 

 

112

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 493

 

 

417

 

666

 

 

360

 

 

6 880

 

 

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

287 400

D

 

159 300

E

299 500

D

 

1 105 200

D

 

84 300

D

 

264 000

E

Byggnader och byggnadsinven­tarier

435 900

E

 

52 900

E

662 100

E

 

660 900

E

 

49 300

E

 

207 500

E

Markinventarier och markanlägg-

Ningar

10 700

F

 

1 600

F

7 700

F

 

36 300

F

 

-

 

 

20 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

734 000

E

 

213 800

E

969 200

E

 

1 802 500

D

 

133 600

D

 

491 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

63 500

F

 

6 600

F

2 700

F

 

394 000

F

 

3 600

E

 

54 000

F