Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings 2010. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

 

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 414 900

E

Gurka

822 300

E

Sallad, spenat

129 100

F

Övriga trädgårdsväxter

112 100

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

2 478 300

D

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

385 400

F

 

 

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

118 200

F

 

 

 

Summa intäkter växtodling

2 981 900

D

 

 

 

Övriga intäkter

71 500

E

 

 

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

118 500

E

 

 

 

Summa intäkter

3 171 900

D