Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Kostnader och resultat i trädgårdsföretag 2010. Kronor per företag

21. Costs and results in horticulture holdings 2010. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

21

 

 

 

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

Handelsgödsel

139 200

E

Bekämpningsmedel

34 700

E

Driv- och smörjmedel

32 600

F

Utsäde

266 600

E

Emballage, förpackningar mm

250 400

E

Summa förnödenheter

723 700

E

 

 

 

Underhåll

 

 

Växthus och andra ekonomibyggnader

27 400

E

Byggnadsinventarier

5 100

E

Maskiner och redskap

81 000

E

Summa underhåll

113 500

E

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

87 900

D

Naturgas & olja för uppvärmning

637 600

E

Försäkringar

28 600

D

Personbil

43 800

D

Diverse kostnader växtodling

89 800

E

Allmänna omkostnader

277 500

E

Summa driftskostnader

1 165 100

D

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets- och arrendekostnader

2 002 300

E

 

 

 

Arbetskostnader anställda

516 900

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

2 519 200

D

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

652 700

E

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Växthus

50 500

E

Andra ekonomibyggnader, markanläggningar

38 200

E

Fleråriga grödor, fruktträd

-

 

Maskiner

72 700

E

Summa avskrivningar till nukostnad

161 400

E

 

 

 

Resultat före avskrivningar och finansiellt netto till nukostnad

491 300

E

 

 

 

Arrendekostnader

107 700

E

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

383 600

E

 

 

 

Finansiellt netto

25 900

G

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

357 700

E