Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Odlad yta för trädgårdsföretag 2010

22. Land use for horticulture holdings 2010

 

Riket

Antal företag i urvalet

21

 

Antal företag i populationen

 241

 

 

 

 

Odlad yta

 

 

Trädgårdsväxter, växthus 2 m2

 

 

Tomat

2 700

E

Gurka

1 800

E

Sallad, spenat

300

F

Övriga trädgårdsväxter

0

F

Summa odlad yta, växthus

4 800

D

 

 

 

Trädgårdsväxter, friland ha

0

E

 

 

 

Jordbruksväxter, ha

0

E