Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2009 and 2010. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2009

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

91

 

 

59

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

8 035

 

 

8 265

 

 

439

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

47 900

E

 

25 100

E

 

119 900

E

 

144 400

E

Intäkter djurskötsel

166 500

C

 

215 900

C

 

1 167 100

D

 

1 049 400

D

Intäkter direktersättningar

271 200

C

 

228 400

B

 

181 900

D

 

129 700

D

Övriga intäkter

98 100

D

 

89 900

D

 

82 700

E

 

155 800

E

Summa intäkter

583 700

C

 

559 300

B

 

1 551 500

D

 

1 479 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

80 100

D

 

58 600

C

 

185 600

D

 

101 900

E

Kostnader djurskötsel

72 500

D

 

58 900

C

 

621 500

D

 

608 000

D

Arbetskostnad för anställda

7 200

F

 

3 400

E

 

26 100

E

 

19 800

E

Underhåll

54 100

C

 

64 700

C

 

67 700

D

 

74 300

D

Övriga driftskostnader

199 200

C

 

169 700

C

 

289 300

D

 

289 400

D

Summa driftskostnader

413 100

C

 

355 300

B

 

1 190 100

D

 

1 093 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

170 600

D

 

204 000

C

 

361 400

E

 

385 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

92 800

C

 

79 900

C

 

147 700

D

 

155 100

D

Arrendekostnader

18 100

D

 

12 500

D

 

55 000

E

 

42 800

E

Finansiellt netto

-500

G

 

-1 400

G

 

32 500

F

 

15 800

F

Summa övriga kostnader

110 500

C

 

91 000

C

 

235 200

E

 

213 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

60 200

E

 

113 000

D

 

126 200

E

 

172 200

E