Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2010. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture 2010. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

215 600

C

590 200

C

 

22 500

E

82 900

E

 

800

G

20 200

E

Oljeväxter

31 000

D

69 300

D

 

300

F

9 300

F

 

-

 

900

F

Vall- och rotfruktsfröer

0

F

13 700

E

 

-

 

-

 

 

0

F

-

 

Matpotatis

8 900

F

75 500

E

 

100

F

2 600

F

 

100

F

0

F

Fabrikspotatis

-

 

22 500

E

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Sockerbetor

32 200

D

75 200

E

 

-

 

2 900

F

 

-

 

-

 

Grovfoder och bete

6 600

E

16 100

E

 

100

G

6 300

F

 

14 800

F

8 200

F

Övrig växtodling

12 600

E

73 900

E

 

-200

G

6 500

F

 

400

G

600

G

Summa intäkter växtodling

307 000

C

936 300

C

 

22 800

E

110 400

E

 

16 200

F

29 900

E

därav naturauttag

-

 

-

 

 

100

F

-

 

 

100

F

-

 

därav lagerförändring

600

G

17 100

G

 

-100

G

18 700

F

 

3 800

F

4 700

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

11 600

F

47 600

E

 

64 700

D

161 200

C

 

62 900

D

168 000

C

Mjölk

17 100

E

126 900

E

 

462 300

C

919 400

B

 

395 300

C

811 500

C

Svin

10 700

E

36 600

F

 

300

F

3 100

F

 

-

 

100

F

Fjäderfä och ägg

200

F

5 400

F

 

0

G

-

 

 

100

F

0

F

Övrig djurskötsel

1 200

E

51 700

F

 

200

G

100

F

 

600

F

1 200

F

Summa intäkter djurskötsel

40 800

E

268 200

E

 

527 600

C

1 083 800

B

 

458 800

C

980 800

C

därav naturauttag

0

F

0

F

 

400

F

0

F

 

100

F

200

F

därav lagerförändring

-500

G

-22 900

G

 

2 500

G

-5 300

G

 

9 400

G

11 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

84 900

D

269 400

D

 

22 800

E

109 900

E

 

40 400

E

104 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

112 900

B

275 600

B

 

89 900

B

196 300

C

 

71 300

C

162 200

B

Djurbidrag

300

F

4 900

E

 

300

F

7 600

E

 

2 000

E

10 000

D

Miljöstöd

17 000

D

67 700

D

 

25 600

D

55 000

D

 

27 000

D

75 900

D

Övriga bidrag

900

E

14 800

E

 

7 300

D

26 300

E

 

36 800

C

70 400

E

Summa direktersättningar/bidrag

131 000

B

363 100

C

 

123 000

C

285 200

C

 

137 100

C

318 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

563 800

B

1 836 900

C

 

696 200

C

1 589 300

B

 

652 600

C

1 433 400

B


4. forts.                                                                

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

2 600

F

 

7 900

E

40 900

E

83 700

E

 

11 100

E

 

82 300

E

Oljeväxter

-

 

 

100

F

3 900

E

8 800

E

 

2 400

F

 

25 900

F

Vall- och rotfruktsfröer

500

F

 

200

F

-

 

1 000

F

 

0

F

 

-

 

Matpotatis

-100

F

 

0

G

1 000

F

2 000

F

 

1 300

F

 

2 100

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Sockerbetor

-

 

 

-

 

1 000

F

6 000

F

 

300

F

 

21 800

F

Grovfoder och bete

10 400

F

 

9 000

F

11 200

E

10 500

G

 

6 900

E

 

5 600

E

Övrig växtodling

500

F

 

300

G

2 900

F

5 300

F

 

3 000

F

 

6 600

F

Summa intäkter växtodling

13 900

F

 

17 400

E

60 800

E

117 400

E

 

25 100

E

 

144 400

E

därav naturauttag

0

F

 

100

E

-

 

0

F

 

200

F

 

-

 

därav lagerförändring

8 800

G

 

4 300

F

12 600

F

6 800

G

 

2 900

F

 

12 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

57 200

D

 

61 600

C

158 400

C

467 500

C

 

213 400

C

 

3 500

F

Mjölk

387 700

C

 

412 900

C

867 500

B

2 992 500

B

 

-

 

 

-

 

Svin

-

 

 

100

F

1 200

F

1 800

F

 

2 200

F

 

1 036 800

D

Fjäderfä och ägg

-

 

 

0

F

0

F

100

G

 

0

F

 

-

 

Övrig djurskötsel

-200

G

 

200

G

800

F

2 600

F

 

200

G

 

9 100

E

Summa intäkter djurskötsel

444 700

C

 

474 800

B

1 027 800

B

3 464 400

B

 

215 900

C

 

1 049 400

D

därav naturauttag

100

F

 

200

E

100

F

200

F

 

0

F

 

100

F

därav lagerförändring

18 300

E

 

10 200

F

11 000

G

177 100

D

 

52 300

C

 

-22 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

35 800

E

 

33 700

E

98 100

D

293 800

D

 

89 900

D

 

155 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

83 300

C

 

80 700

B

175 000

B

406 900

C

 

108 800

B

 

83 900

D

Djurbidrag

1 500

E

 

1 300

E

7 700

D

14 800

D

 

16 100

D

 

400

F

Miljöstöd

73 500

C

 

41 600

C

78 000

C

196 000

C

 

68 500

C

 

29 300

E

Övriga bidrag

138 300

C

 

61 000

C

101 800

D

214 400

D

 

34 900

C

 

16 100

E

Summa direktersättningar/bidrag

296 500

C

 

184 700

B

362 500

B

832 100

C

 

228 400

B

 

129 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

790 900

C

 

710 500

B

1 549 300

B

4 707 700

B

 

559 300

B

 

1 479 300

D