Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2010. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2010. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

13 000

E

73 300

E

 

125 400

C

243 900

C

 

123 600

D

252 700

C

Handelsgödsel

75 700

C

159 100

C

 

22 300

D

75 500

D

 

17 200

D

40 200

D

Bekämpningsmedel

31 300

C

94 400

D

 

3 600

E

16 300

E

 

900

E

4 000

E

Driv- och smörjmedel

43 100

C

130 100

C

 

23 700

D

64 600

C

 

23 100

C

70 000

D

Utsäde

29 500

C

89 700

C

 

8 700

D

25 800

D

 

6 600

D

16 600

C

Summa förnödenheter

192 500

C

546 600

C

 

183 700

C

426 200

C

 

171 500

C

383 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

15 200

E

32 600

D

 

7 400

D

23 100

D

 

7 900

D

16 100

D

Maskiner

46 800

C

99 100

D

 

35 300

D

74 700

C

 

31 500

D

78 200

D

Summa underhåll

62 000

C

131 700

D

 

42 700

D

97 700

C

 

39 400

C

94 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

13 200

C

45 800

C

 

25 700

C

45 200

C

 

25 500

D

43 700

C

Försäkringar

15 100

C

33 900

C

 

17 000

C

33 200

C

 

20 100

C

32 200

C

Personbil

5 600

E

15 900

E

 

8 800

E

19 200

E

 

9 300

E

8 900

D

Diverse kostnader växtodling

16 300

D

60 200

D

 

10 700

E

32 500

D

 

24 200

E

33 700

D

Diverse kostnader djurskötsel

4 900

E

21 700

E

 

61 300

C

115 200

C

 

55 500

D

108 600

C

Allmänna omkostnader

60 400

C

168 600

C

 

78 300

D

172 100

D

 

70 700

D

143 000

C

Summa driftskostnader

115 400

C

346 000

C

 

201 900

C

417 300

C

 

205 200

D

370 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

370 000

C

1 024 300

C

 

428 400

C

941 200

B

 

416 100

C

847 900

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

8 300

E

90 000

E

 

5 800

F

57 400

E

 

1 100

F

35 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

378 300

C

1 114 300

C

 

434 200

C

998 600

C

 

417 300

C

883 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

185 500

C

722 600

C

 

262 100

D

590 700

C

 

235 300

D

549 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

15 600

D

123 200

E

 

33 800

E

38 500

D

 

18 300

D

52 000

D

Markinventarier och markanl.

700

E

2 400

E

 

400

F

800

E

 

800

E

2 400

E

Maskiner

39 100

C

146 000

C

 

34 800

D

92 200

C

 

44 800

D

113 400

D

Summa avskrivningar till nukostnad

55 400

C

271 700

D

 

69 000

E

131 500

D

 

63 900

D

167 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

130 000

D

450 900

C

 

193 000

D

459 200

C

 

171 300

D

381 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

14 500

D

134 500

D

 

8 000

E

42 700

D

 

5 400

E

28 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

115 600

D

316 400

D

 

185 000

D

416 500

C

 

166 000

D

353 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

7 400

E

67 800

D

 

2 600

G

9 500

F

 

-9 000

E

-12 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

108 100

D

248 700

D

 

182 400

D

407 100

C

 

175 000

D

366 300

C


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

124 600

D

 

124 500

C

258 400

B

890 900

C

 

31 600

D

 

472 300

D

Handelsgödsel

7 300

E

 

15 500

D

49 500

C

104 900

C

 

16 800

D

 

39 200

E

Bekämpningsmedel

600

F

 

1 600

E

7 900

D

21 600

D

 

3 200

E

 

22 800

E

Driv- och smörjmedel

40 700

D

 

29 000

C

69 400

C

171 100

C

 

38 000

C

 

59 600

D

Utsäde

9 100

D

 

8 100

C

20 900

C

58 900

C

 

12 600

D

 

28 200

E

Summa förnödenheter

182 400

C

 

178 700

B

406 100

B

1 247 300

B

 

102 200

C

 

622 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

8 100

D

 

7 800

C

19 600

D

84 900

D

 

14 000

C

 

19 600

D

Maskiner

47 700

D

 

37 900

C

76 900

C

188 400

C

 

50 700

C

 

54 700

D

Summa underhåll

55 900

D

 

45 700

C

96 400

C

273 300

C

 

64 700

C

 

74 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

39 900

C

 

30 200

C

48 400

B

131 000

B

 

20 500

C

 

65 800

C

Försäkringar

22 400

C

 

19 900

B

32 900

B

59 700

B

 

23 100

C

 

27 700

C

Personbil

9 300

E

 

9 200

D

13 300

D

20 800

D

 

10 200

D

 

14 000

E

Diverse kostnader växtodling

15 100

D

 

17 200

D

35 600

D

81 400

C

 

26 100

D

 

11 800

E

Diverse kostnader djurskötsel

72 600

D

 

62 800

C

115 600

C

312 100

C

 

27 200

C

 

135 700

D

Allmänna omkostnader

81 900

D

 

76 600

C

161 200

C

500 500

C

 

77 900

C

 

122 200

D

Summa driftskostnader

241 200

C

 

215 900

C

407 000

B

1 105 500

C

 

185 000

B

 

377 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

479 400

C

 

440 300

B

909 600

B

2 626 100

B

 

351 900

B

 

1 073 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

500

F

 

2 300

F

46 600

D

375 400

D

 

3 400

E

 

19 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

479 900

C

 

442 700

B

956 200

B

3 001 600

C

 

355 300

B

 

1 093 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

310 900

D

 

267 900

C

593 100

B

1 706 100

C

 

204 000

C

 

385 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

25 900

D

 

25 400

D

48 400

D

351 100

C

 

24 600

D

 

86 100

D

Markinventarier och markanl.

300

F

 

500

E

1 900

D

13 700

D

 

1 600

E

 

1 300

E

Maskiner

66 300

D

 

48 800

C

109 300

C

221 400

B

 

53 700

C

 

67 700

D

Summa avskrivningar till nukostnad

92 500

D

 

74 700

C

159 500

C

586 200

C

 

79 900

C

 

155 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

218 500

D

 

193 100

C

433 600

C

1 119 900

C

 

124 200

C

 

230 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

2 800

E

 

5 300

D

33 100

D

181 200

D

 

12 500

D

 

42 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

215 600

D

 

187 800

C

400 500

C

938 800

C

 

111 600

D

 

188 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-7 900

E

 

-5 200

E

-3 200

G

81 400

D

 

-1 400

G

 

15 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

223 600

D

 

193 000

C

403 700

C

857 400

C

 

113 000

D

 

172 200

E