Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2010. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2010. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

16

D

26

E

 

20

E

41

D

 

71

E

62

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

17 200

E

20 400

E

 

7 000

F

43 700

E

 

33 800

E

37 000

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

3 100

E

1 300

F

 

2 400

F

6 300

F

 

17 800

E

13 500

E

Övriga intäkter skogen

3 100

E

2 300

E

 

3 400

E

5 500

E

 

3 200

E

6 100

E

Summa intäkter skogen

26 800

E

24 800

E

 

12 800

E

55 500

E

 

54 900

E

56 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

900

E

4 200

E

 

1 900

F

6 900

E

 

5 000

E

11 100

E

Övriga kostnader skogen

200

E

1 200

F

 

500

F

200

F

 

500

F

200

E

Summa kostnader skogen

1 100

E

5 400

E

 

2 400

F

7 100

E

 

5 500

E

11 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

25 700

E

19 400

E

 

10 500

E

48 500

E

 

49 400

E

45 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 600

F

5 800

E

 

100

F

500

F

 

-

 

3 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

24 100

E

13 500

F

 

10 300

E

48 000

E

 

49 400

E

41 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 100

E

800

E

 

1 200

E

2 700

F

 

2 400

E

4 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

23 000

E

12 700

F

 

9 200

F

45 200

E

 

46 900

E

37 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

2 400

E

10 000

E

 

7 100

E

10 400

E

 

6 400

E

28 100

D

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

20 000

E

-2 800

G

 

2 000

G

34 900

E

 

40 500

E

9 300

F


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

137

D

 

77

D

64

C

77

C

 

77

D

 

34

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

73 700

E

 

38 800

E

49 700

D

147 900

E

 

85 600

E

 

52 700

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

9 200

F

 

10 400

E

10 300

E

18 100

E

 

29 200

E

 

5 800

E

Övriga intäkter skogen

2 900

E

 

3 200

D

5 400

D

9 100

E

 

5 600

D

 

7 100

E

Summa intäkter skogen

85 700

E

 

52 300

D

65 400

D

175 100

E

 

120 400

D

 

65 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

8 400

E

 

5 200

E

9 200

D

37 400

E

 

13 900

E

 

5 300

E

Övriga kostnader skogen

600

F

 

500

E

500

E

1 900

E

 

1 200

E

 

700

F

Summa kostnader skogen

9 000

E

 

5 700

E

9 700

D

39 300

E

 

15 000

E

 

6 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

76 700

E

 

46 600

D

55 800

D

135 900

E

 

105 300

D

 

59 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

 

0

F

1 700

F

10 500

E

 

2 300

F

 

1 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

76 700

E

 

46 600

D

54 000

D

125 300

E

 

103 000

D

 

58 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 200

E

 

2 000

D

3 700

E

4 200

E

 

3 500

D

 

2 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

74 500

E

 

44 600

D

50 400

D

121 200

E

 

99 600

D

 

55 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

7 300

E

 

6 900

D

19 200

D

51 200

D

 

12 200

E

 

27 500

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

67 200

E

 

37 700

E

31 100

E

70 000

E

 

87 400

D

 

28 500

E