Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning 2010. Hektar per företag

7. Use of arable land 2010. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

30

C

80

C

 

10

D

28

D

 

4

E

16

D

Oljeväxter

6

D

11

D

 

0

F

1

E

 

-

 

0

F

Baljväxter

1

E

4

E

 

0

F

1

F

 

-

 

0

F

Sockerbetor

2

D

4

E

 

-

 

0

F

 

-

 

-

 

Potatis

0

F

3

E

 

-

 

0

F

 

-

 

-

 

Slåtter- och betesvall

4

D

10

D

 

18

C

36

C

 

20

D

38

B

Frövall

0

F

2

E

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

E

 

-

 

-

 

 

0

F

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

1

E

2

D

 

1

E

1

E

 

0

F

1

E

Träda

6

E

8

E

 

0

E

1

E

 

1

F

2

E

Summa åker under eget bruk

50

B

125

B

 

30

C

70

C

 

26

D

58

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

10

E

 

5

E

12

D

 

6

D

16

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

16

D

26

E

 

20

E

41

D

 

71

E

62

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8

D

 

7

D

21

C

45

C

 

9

C

 

34

D

Oljeväxter

-

 

 

0

F

1

E

1

E

 

0

F

 

2

E

Baljväxter

-

 

 

0

F

0

F

3

E

 

0

F

 

1

F

Sockerbetor

-

 

 

-

 

0

F

0

E

 

0

F

 

1

F

Potatis

-

 

 

-

 

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

32

C

 

23

B

41

B

92

B

 

29

B

 

3

E

Frövall

-

 

 

-

 

-

 

0

F

 

0

F

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

0

F

-

 

0

F

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväx­ter)

0

E

 

1

E

1

D

2

D

 

1

E

 

1

E

Träda

0

F

 

1

E

2

E

2

D

 

0

E

 

1

E

Summa åker under eget bruk

41

C

 

32

B

65

B

146

B

 

40

B

 

44

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

 

4

D

13

C

23

C

 

14

C

 

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

137

D

 

77

D

64

C

77

C

 

77

D

 

34

E