Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1a. Receipts in agriculture in current costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag per redovisningsgrupp

73

 

54

 

34

 

42

 

 

48

 

54

 

Antal företag i populationen (LBR99)

3 018

 

1 646

 

1 288

 

2 190

 

 

2 149

 

2 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarens ålder

53

B

53

B

52

B

51

B

 

52

B

48

B

Åkerareal under eget bruk

61

B

113

B

32

C

62

C

 

31

C

53

B

Mjölkavkastning/ko och år

-

 

-

 

6 875

B

8 035

B

 

7 286

C

8 323

B

Mjölkkvot, kg per år

-

 

-

 

120 544

C

299 750

B

 

121 617

C

266 873

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av vegetabilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

198 663

C

435 788

C

18 625

E

35 641

E

 

2 323

F

10 106

E

Oljeväxter

14 514

E

26 779

E

590

F

45

F

 

2

G

109

F

Vall- och rotfruktsfröer

3 609

E

12 935

F

22

F

94

F

 

-

 

19

F

Matpotatis

8 789

F

55 871

E

178

F

2 147

F

 

111

F

72

F

Fabrikspotatis

1 398

F

7 238

F

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Sockerbetor

100 153

E

230 055

D

1 547

F

4 418

F

 

-

 

-

 

Grovfoder och bete

6 038

E

10 385

E

1 909

F

6 120

F

 

353

G

3 439

F

Övriga vegetabilier (exkl. direktstöd)

33 920

F

34 307

D

1 754

E

4 299

E

 

2 727

D

6 724

D

Direktstöd

138 722

B

247 127

C

37 416

D

90 961

D

 

28 428

D

55 916

C

Summa intäkter vegetabilier

505 806

D

1 060 485

B

62 041

D

143 725

D

 

33 945

D

76 386

D

därav naturauttag

39

F

52

F

18

F

4

F

 

49

F

55

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av animalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

229

G

1 792

F

27 933

D

95 882

C

 

50 082

D

110 193

C

Mjölk

-

 

-

 

347 373

C

882 765

B

 

345 547

C

829 491

B

Svin

1 127

D

-

 

1 229

F

10 352

F

 

1 283

F

9 157

F

Fjäderfä och ägg

114

F

5 057

F

42

F

16

F

 

167

F

-4

G

Övriga animalier (exkl. direktstöd)

1 265

F

1 200

F

905

F

558

F

 

394

F

848

F

Direktstöd

141

F

1 814

F

4 885

E

14 221

D

 

15 539

E

19 715

D

Summa intäkter animalier

2 876

E

9 863

F

382 366

C

1 003 794

B

 

413 013

C

969 401

B

därav naturauttag

40

F

-

 

2 005

E

4 027

E

 

1 861

E

1 852

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av övrig produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körslor och inventariehy­ror

38 074

E

107 595

E

3 790

E

32 921

E

 

28 208

E

28 045

E

Övriga intäkter

30 187

D

47 772

E

16 397

E

41 443

D

 

43 328

D

64 107

D

Direktstöd

25 350

D

60 195

D

24 446

D

66 751

D

 

85 760

E

110 671

C

Summa övrig jordbrukspro­duktion

93 611

D

215 562

D

44 632

D

141 115

D

 

157 296

D

202 823

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter före avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för kostnader

602 293

D

1 285 909

B

489 039

C

1 288 634

B

 

604 254

C

1 248 609

B


 

1a. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag per redovisningsgrupp

53

 

 

135

 

56

 

89

 

56

 

Antal företag i populationen (LBR99)

1 053

 

 

4 490

 

1 978

 

6 591

 

1 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarens ålder

48

B

 

51

B

46

C

54

C

50

C

Åkerareal under eget bruk

36

C

 

33

B

117

C

29

D

53

D

Mjölkavkastning/ko och år

6 411

B

 

6 954

B

8 178

B

..

 

-

 

Mjölkkvot, kg per år

117 633

C

 

120 272

B

665 989

C

..

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av vegetabilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

34

G

 

5 960

E

29 758

F

4 608

F

46 510

E

Oljeväxter

-

 

 

155

F

1 212

F

-

 

6 692

F

Vall- och rotfruktsfröer

196

F

 

59

F

-28

F

-12

F

-

 

Matpotatis

320

E

 

185

E

31

F

119

F

47 421

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

5 778

G

322

F

Sockerbetor

-

 

 

404

F

13 504

F

128

G

39 410

F

Grovfoder och bete

-5 216

G

 

-751

G

28 663

E

2 209

F

4 426

F

Övriga vegetabilier (exkl. direktstöd)

3 606

E

 

2 711

D

13 569

E

1 204

F

12 629

E

Direktstöd

26 899

D

 

30 361

C

148 271

D

18 528

E

114 479

D

Summa intäkter vegetabilier

25 839

E

 

39 085

D

234 980

D

32 560

E

271 890

E

därav naturauttag

203

E

 

83

E

24

F

110

F

7

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av animalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

30 093

D

 

38 876

D

245 653

D

92 463

E

7 436

F

Mjölk

335 450

C

 

343 286

C

1 959 366

D

247

G

-

 

Svin

202

F

 

975

F

991

F

2 188

F

980 336

D

Fjäderfä och ägg

8

F

 

91

F

-7

F

586

G

-

 

Övriga animalier (exkl. direktstöd)

127

G

 

455

F

346

F

434

F

6 440

F

Direktstöd

8 357

E

 

10 809

E

31 869

D

60 034

E

3 242

F

Summa intäkter animalier

374 237

C

 

394 493

B

2 238 220

C

155 951

E

997 455

D

därav naturauttag

4 213

D

 

2 536

D

2 030

E

695

F

1 573

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av övrig produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körslor och inventariehyror

6 562

E

 

15 961

E

47 929

E

30 841

E

30 298

F

Övriga intäkter

9 683

E

 

27 170

D

63 805

D

12 086

E

36 406

E

Direktstöd

221 474

C

 

106 551

D

274 975

E

64 148

D

44 837

E

Summa övrig jordbruksproduktion

237 718

C

 

149 681

C

386 709

D

107 075

E

111 541

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter före avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för kostnader

637 795

C

 

583 259

B

2 859 908

C

295 586

E

1 380 885

D