Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6.Skördeavkastning 2001. Svensk typklassificering. Kg per ha och företag med odling av respektive gröda

6.Crop yields 2001. Figures in kg/ha

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 528

C

6 770

B

5 864

C

4 996

C

 

..

 

4 315

C

Vårvete

4 155

C

5 555

B

..

 

2 822

D

 

..

 

..

 

Råg

4 569

D

4 474

D

..

 

..

 

 

-

 

-

 

Rågvete

4 927

D

5 361

D

3 463

E

4 707

C

 

..

 

4 079

C

Vårkorn

4 816

C

5 225

B

3 343

D

3 777

C

 

2 614

C

3 451

B

Havre

3 951

C

4 892

B

3 531

C

3 432

C

 

2 814

C

2 832

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 152

B

3 024

C

..

 

-

 

 

-

 

-

 

Vårraps

2 253

C

..

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Vårrybs

1 439

D

1 730

D

-

 

-

 

 

..

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

..

 

31 971

C

..

 

17 481

D

 

..

 

..

 

Fabrikspotatis

..

 

..

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

50 104

A

47 933

B

..

 

45 183

D

 

-

 

-

 


 

6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

-

 

 

5 532

C

4 166

D

3 717

D

4 579

D

Vårvete

-

 

 

..

 

3 808

E

..

 

..

 

Råg

-

 

 

..

 

4 820

D

..

 

..

 

Rågvete

-

 

 

3 262

E

4 510

C

2 996

D

4 520

C

Vårkorn

1 948

C

 

2 701

C

3 847

C

3 137

D

5 048

C

Havre

2 037

D

 

2 920

C

3 073

D

2 639

C

4 846

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

-

 

 

..

 

..

 

-

 

..

 

Vårraps

-

 

 

-

 

-

 

-

 

..

 

Vårrybs

-

 

 

..

 

-

 

-

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

6 530

E

 

11 087

E

..

 

10 199

E

..

 

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

-

 

 

..

 

..

 

..

 

44 574

C