Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Medeltal djur per företag 2001. Svensk typklassificering

7. Average number of livestock 2001

Riksområde

Riksområde 1

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

-

 

-

 

18

C

36

B

 

16

C

36

B

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

1

F

-

 

0

F

 

0

F

-

 

Övriga nöt 1 år och däröver

0

F

0

F

12

D

24

C

 

12

C

24

C

Kalvar under 1 år

-

 

0

F

9

D

22

C

 

11

C

23

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

-

 

0

F

0

F

 

0

F

1

F

Slaktsvin, 20 kg och däröver

-

 

-

 

0

F

7

F

 

0

G

1

F

Smågrisar, under 20 kg

-

 

-

 

0

F

2

F

 

-

 

5

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar

1

F

1

F

-

 

1

F

 

0

F

0

F

Lamm

-

 

1

F

-

 

-

 

 

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

0

E

0

F

1

F

 

0

F

0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

1

F

0

F

1

F

0

F

 

2

E

2

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

 

-

 

-

 

 

0

G

-

 


 

7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

17

C

 

17

B

82

C

0

G

-

 

Kor för uppfödning av kalvar

-

 

 

0

F

0

F

12

C

0

F

Övriga nöt 1 år och däröver

9

C

 

11

B

60

D

11

E

1

F

Kalvar under 1 år

9

D

 

10

C

55

C

10

E

1

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

 

0

F

0

F

0

F

51

D

Slaktsvin, 20 kg och däröver

-

 

 

0

F

0

F

1

G

275

E

Smågrisar, under 20 kg

-

 

 

0

F

0

F

0

F

268

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar

0

F

 

0

F

0

F

1

F

4

F

Lamm

-

 

 

0

F

0

F

0

F

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

0

E

0

F

1

E

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

1

F

 

1

E

-

 

4

F

0

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

 

0

F

1

F

-

 

-