Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning efter personalkategori 2001. Svensk typklassificering

8.Labour input in agriculture and forestry by type of personnel in 2001

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare/medbrukare och anhöriga

0,7

C

1,0

C

1,5

D

1,7

B

 

1,3

C

1,5

C

Anställda

-

 

0,1

E

-

 

0,1

E

 

0,1

F

0,1

E

Summa arbetskraftsenheter i företaget

0,7

C

1,1

B

1,5

D

1,8

B

 

1,4

C

1,6

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid brukare/huvudbrukare

1 182

C

1 751

C

2 568

C

3 046

B

 

2 607

C

2 990

B

Maka/make

97

E

153

E

437

E

808

E

 

395

E

672

D

Barn under 16 år

1

F

-

 

-

 

12

F

 

1

G

13

F

Summa familjen

1 281

B

1 904

C

3 005

C

3 866

C

 

3 002

C

3 674

B

Medbrukare

-

 

92

F

96

F

244

F

 

129

F

189

F

Anhöriga

108

E

96

E

500

E

587

E

 

179

E

312

E

Summa medbrukare och anhöriga

108

E

189

E

596

E

831

E

 

308

E

501

E

Anställda

0

F

208

E

0

F

149

E

 

134

F

214

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

1 389

C

2 301

C

3 601

C

4 846

C

 

3 444

C

4 389

B

därav utförda av kvinnor

103

E

189

E

863

E

1 084

E

 

564

E

828

D


 

8. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare/medbrukare och anhöriga

1,3

B

 

1,3

C

1,9

C

0,7

E

1,2

B

Anställda

0,0

F

 

0,0

F

0,8

E

0,0

F

0,1

E

Summa arbetskraftsenheter i företaget

1,3

B

 

1,4

C

2,7

C

0,7

E

1,3

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid brukare/huvudbrukare

2 522

B

 

2 574

B

2 933

B

1 774

B

2 437

B

Maka/make

401

E

 

407

D

841

E

104

E

321

E

Barn under 16 år

11

F

 

3

F

12

F

0

F

-

 

Summa familjen

2 934

B

 

2 984

B

3 786

C

1 878

B

2 758

B

Medbrukare

9

F

 

88

F

290

E

10

F

9

F

Anhöriga

210

E

 

271

E

832

E

69

F

216

E

Summa medbrukare och anhöriga

219

E

 

359

E

1 123

E

79

E

225

E

Anställda

8

F

 

65

F

1 551

E

6

F

201

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

3 160

C

 

3 408

C

6 460

C

1 963

B

3 184

C

därav utförda av kvinnor

446

E

 

611

D

1 468

E

122

E

488

E