Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.Arbetsinsats efter arbetsslag 2001. Svensk typklassificering. Genomsnittligt antal timmar per företag

9.Labour input by type of labour in 2001

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

1 047

C

1 606

C

2 810

C

3 596

C

 

2 715

C

3 435

B

Medbrukare och anhöriga

97

E

181

E

574

E

698

E

 

284

E

436

E

Anställda

0

F

165

E

0

F

136

E

 

128

F

194

E

Summa timmar

1 144

C

1 953

C

3 384

D

4 430

C

 

3 127

C

4 066

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

125

E

145

D

10

E

78

E

 

77

E

51

E

Medbrukare och anhöriga

3

F

1

F

1

F

21

F

 

1

F

25

F

Anställda

-

 

4

F

-

 

-

 

 

6

G

8

F

Summa timmar

128

E

150

D

11

E

99

E

 

84

E

84

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny-, till-, och ombyggnadsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

42

E

76

E

52

F

143

E

 

9

F

62

E

Medbrukare och anhöriga

3

F

5

F

3

F

93

E

 

-

 

18

F

Anställda

-

 

29

F

-

 

10

F

 

-

 

0

F

Summa timmar

45

E

110

E

55

F

246

E

 

9

F

81

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

67

E

76

E

133

F

49

E

 

202

D

126

D

Medbrukare och anhöriga

5

E

2

F

18

F

19

E

 

23

F

22

E

Anställda

-

 

10

F

-

 

3

F

 

-

 

11

F

Summa timmar

72

E

88

E

151

E

71

E

 

225

D

159

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

1 389

C

2 301

C

3 601

C

4 846

C

 

3 444

C

4 389

B

Arbete i övrig näringsverksamhet

-

 

62

F

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Summa timmar i företaget

1 389

C

2 364

C

3 601

C

4 846

C

 

3 444

C

4 389

B


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

2 682

B

 

2 731

B

3 592

C

1 205

E

2 502

C

Medbrukare och anhöriga

199

E

 

337

E

1 043

E

64

F

180

E

Anställda

8

F

 

62

F

1 486

E

5

F

152

E

Summa timmar

2 889

C

 

3 130

C

6 122

C

1 275

E

2 834

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

25

E

 

45

E

86

E

94

E

57

E

Medbrukare och anhöriga

1

F

 

1

F

44

E

2

F

16

F

Anställda

-

 

 

3

G

11

E

-

 

1

F

Summa timmar

26

E

 

49

E

141

E

96

E

75

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny-, till-, och ombyggnadsarbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medbrukare och anhöriga

58

E

 

33

E

78

E

32

E

99

F

Anställda

6

F

 

3

F

33

F

8

F

27

F

Summa timmar

-

 

 

-

 

26

E

1

G

46

F

 

64

E

 

36

E

137

E

41

E

172

F

Löpande arbete i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medbrukare och anhöriga

169

D

 

175

D

30

F

547

E

99

E

Anställda

12

F

 

19

E

3

F

5

E

2

F

Summa timmar

-

 

 

-

 

28

F

-

 

2

F

 

181

D

 

194

D

61

E

552

E

103

E

Summa timmar i jord- och skogsbruk

3 160

C

 

3 408

C

6 460

C

1 963

B

3 184

C

Arbete i övrig näringsverksamhet

-

 

 

-

 

-

 

5

G

4

F

Summa timmar i företaget

3 160

C

 

3 408

C

6 460

C

1 968

B

3 187

C