Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2001. Svensk typklassificering. Kronor per företag

10.Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2001. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

376 308

D

658 894

D

273 734

D

377 137

D

 

461 894

E

357 945

C

Insättningar på spärrkonton

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Insatser i ekonomiska föreningar

52 017

C

83 753

D

55 244

C

133 272

C

 

84 535

D

158 894

D

Lager produkter (inkl omsättningsdjur)

46 404

D

179 607

D

104 624

C

244 132

C

 

108 577

C

231 374

C

Lager förnödenheter

77 982

E

141 236

C

23 778

D

46 109

D

 

14 226

D

32 739

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

66

F

-

 

9 694

E

31 082

E

 

7 329

E

33 653

E

Summa kassamedel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortfristiga fordringar och lager

552 777

C

1 063 490

C

467 073

D

831 733

C

 

676 561

E

814 605

C

Stamdjur

791

F

4 929

F

152 563

C

335 289

C

 

148 730

C

345 436

B

Maskiner och redskap

414 451

D

746 158

D

233 475

D

507 347

C

 

270 612

D

592 549

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

2 153 191

D

3 661 406

D

960 829

D

2 137 637

C

 

510 072

D

1 010 604

D

Summa kapitalvärden i jordbruket

3 121 210

C

5 475 982

C

1 813 940

C

3 812 006

C

 

1 605 975

D

2 763 195

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insättningar på skogskonto

12 314

E

6 490

F

21 789

F

13 324

F

 

67 837

F

11 124

E

Insatser i skogsägarförening

5 977

F

5 115

F

5 922

F

10 050

E

 

19 122

E

28 071

E

Maskiner och redskap

15 072

F

3 115

E

3 788

E

12 038

E

 

13 666

E

12 981

E

Marknadsvärde på skogsfastighet

759 072

E

1 160 112

F

637 282

E

956 003

D

 

2 182 870

D

2 193 989

D

Summa kapitalvärden i skogsbruket

792 434

E

1 174 831

E

668 782

E

991 415

D

 

2 283 494

D

2 246 165

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kapitalvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

3 913 644

C

6 650 814

D

2 482 721

D

4 803 421

B

 

3 889 469

C

5 009 360

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärden för underlag till avskrivning i jord- och skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap i jordbruk

414 451

D

746 158

D

233 475

D

507 347

C

 

270 612

D

592 549

C

Ekonomibyggnader i jordbruk

463 177

D

754 184

D

414 715

D

910 461

D

 

475 626

D

652 326

C

Byggnadsinventarier i jordbruk

114 979

E

184 088

D

281 754

D

660 499

C

 

360 320

C

549 869

C

Maskiner och redskap i skogsbruk

15 072

F

3 115

E

3 788

E

12 038

E

 

13 666

E

12 981

E


 

10. forts.

 

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

232 815

D

 

350 626

E

657 185

D

123 340

E

433 838

D

Insättningar på spärrkonton

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Insatser i ekonomiska föreningar

87 192

C

 

77 606

C

193 974

D

62 542

D

106 263

D

Lager produkter (inkl omsättningsdjur)

82 711

C

 

100 530

B

516 962

C

90 951

E

379 837

D

Lager förnödenheter

13 928

D

 

16 640

D

82 142

D

7 232

E

49 184

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

9 411

E

 

8 511

D

124 075

E

947

F

-

 

Summa kassamedel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortfristiga fordringar och lager

426 057

C

 

553 912

D

1 574 339

C

285 011

E

969 122

D

Stamdjur

134 979

C

 

146 002

C

802 905

C

78 146

C

149 607

D

Maskiner och redskap

375 000

D

 

289 222

C

989 108

D

184 015

E

470 426

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

325 419

D

 

577 721

C

2 808 650

E

616 550

E

3 626 124

D

Summa kapitalvärden i jordbruket

1 261 456

C

 

1 566 858

C

6 175 003

D

1 163 722

E

5 215 278

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insättningar på skogskonto

29 608

E

 

45 443

E

12 887

F

6 018

E

11 227

F

Insatser i skogsägarförening

10 800

E

 

13 417

E

19 980

E

6 991

E

7 132

E

Maskiner och redskap

22 735

E

 

13 545

E

6 328

E

6 771

E

3 436

E

Marknadsvärde på skogsfastighet

2 068 295

D

 

1 748 129

D

1 886 725

E

4 057 198

E

843 594

E

Summa kapitalvärden i skogsbruket

2 131 437

D

 

1 820 534

D

1 925 920

E

4 076 979

E

865 390

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kapitalvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

3 392 893

D

 

3 387 392

C

8 100 923

C

5 240 700

E

6 080 669

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärden för underlag till avskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap i jordbruk

375 000

D

 

289 222

C

989 108

D

184 015

E

470 426

D

Ekonomibyggnader i jordbruk

489 305

D

 

463 427

C

1 231 089

D

429 735

C

1 113 195

D

Byggnadsinventarier i jordbruk

299 523

D

 

323 312

C

1 919 656

D

300 021

D

1 458 892

E

Maskiner och redskap i skogsbruk

22 735

E

 

13 545

E

6 328

E

6 771

E

3 436

E