Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11.Balansräkning för jord- och skogsbruk enligt bokföringen vid utgången av räkenskapsåret 2001. Svensk typklassificering. Kronor per företag

11.Balance statement for agriculture and forestry according to the book-keeping at the end of the investigation year 2001. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar I

376 308

D

658 894

D

273 734

D

377 137

D

 

461 894

E

357 945

C

Omsättningstillgångar II

108 831

D

261 491

C

264 126

C

534 301

C

 

284 523

D

504 270

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

1 492 918

C

2 903 581

D

681 008

D

1 647 814

C

 

1 064 734

D

1 798 202

C

därav jordbruks- och skogsfastighet

977 832

D

1 771 824

D

328 033

D

644 814

D

 

685 510

D

746 827

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

1 978 057

C

3 823 967

D

1 218 867

C

2 559 252

C

 

1 811 151

D

2 660 417

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

143 903

D

346 952

D

46 944

D

304 292

D

 

92 626

E

194 735

D

Långfristiga skulder

996 477

E

1 488 177

D

247 244

E

1 279 835

D

 

280 997

E

1 059 328

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

1 140 380

E

1 835 129

D

294 188

E

1 584 127

D

 

373 623

E

1 254 063

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

837 676

E

1 988 837

D

924 679

D

975 124

D

 

1 437 529

D

1 406 354

C


 

11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1 600-

 

 

1 600-

 

5 600-

 

800-

 

1 600-

 

Standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

 

 

3 199

 

5 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar I

232 815

D

 

350 626

E

657 185

D

123 340

E

433 838

D

Omsättningstillgångar II

234 587

C

 

265 653

C

1 166 344

C

187 744

D

535 672

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

771 668

D

 

885 036

C

3 827 225

D

734 783

E

2 255 064

D

därav jordbruks- och skogsfastighet

350 670

E

 

501 338

D

1 220 625

D

338 949

E

669 565

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

1 239 071

D

 

1 501 315

C

5 650 754

D

1 045 867

E

3 224 575

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

63 552

E

 

72 810

E

878 651

D

57 586

E

460 968

E

Långfristiga skulder

373 370

D

 

297 233

D

3 620 222

D

723 352

D

2 187 080

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

436 923

D

 

370 043

D

4 498 872

D

780 938

D

2 648 048

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

802 148

D

 

1 131 272

D

1 151 882

D

264 929

G

576 527

E