Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12.Investeringar i jord- och skogsbruk 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

12.Investments in agriculture and forestry in 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

63 080

E

217 305

E

31 639

E

176 968

E

 

32 907

E

176 066

D

Ekonomibyggnader

27 113

E

47 485

E

18 057

F

53 274

E

 

18 791

F

30 799

E

Byggnadsinventarier

4 982

E

32 757

F

6 326

E

82 581

E

 

7 452

E

28 349

E

Markinventarier och markanläggnin­gar

1 097

F

149

F

-

 

4 641

F

 

-

 

647

F

Summa jordbruk

96 273

D

297 696

D

56 022

E

317 464

D

 

59 150

E

235 861

D

Nettoinvesteringar

81 840

D

229 501

D

49 387

E

270 403

D

 

55 348

E

200 067

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

1 288

F

258

F

295

F

5 730

F

 

1 860

F

3 552

F

Inventarier och markanläggningar

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Summa skogsbruk

1 288

F

258

F

295

F

5 730

F

 

1 860

F

3 552

F

Nettoinvesteringar

1 282

F

258

F

295

F

5 671

F

 

1 821

F

2 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa investeringar i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jord- och skogsbruk

97 561

D

297 954

D

56 317

E

323 195

D

 

61 010

E

239 413

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar

83 122

D

229 759

D

49 681

E

276 074

D

 

57 170

E

202 666

D


 

 

12. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

77 652

E

 

44 711

D

313 657

D

50 345

E

103 359

E

Ekonomibyggnader

18 955

E

 

18 644

E

74 780

E

10 796

E

53 502

E

Byggnadsinventarier

19 244

F

 

10 356

E

292 697

E

10 986

F

41 197

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

1 347

F

389

F

528

F

Summa jordbruk

115 851

E

 

73 710

D

682 481

D

72 517

E

198 586

E

Nettoinvesteringar

96 119

E

 

64 848

D

610 190

D

67 107

E

179 684

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

1 094

F

 

1 243

F

2 512

F

2 803

E

531

F

Inventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Summa skogsbruk

1 094

F

 

1 243

F

2 512

F

2 803

E

531

F

Nettoinvesteringar

441

G

 

1 048

F

2 461

F

2 802

E

531

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa investeringar i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jord- och skogsbruk

116 945

E

 

74 954

D

684 993

D

75 319

E

199 117

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar

96 560

E

 

65 896

D

612 651

D

69 908

E

180 215

E