Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Intäkter i jordbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13a.Receipts in agriculture in current costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg. prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag per redovisningsgrupp

45

 

28

 

29

 

18

 

68

 

 

35

 

Antal företag i populationen (LBR99)

2 832

 

1 342

 

1 710

 

834

 

2 868

 

 

1 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarens ålder

49

B

51

B

53

B

53

B

50

B

 

51

B

Åkerareal under eget bruk

62

C

129

B

47

D

21

C

50

C

 

26

D

Mjölkavkastning/ko och år

-

 

..

 

-

 

6 862

C

8 272

B

 

6 545

B

Mjölkkvot, kg per år

-

 

..

 

-

 

100 463

C

246 897

B

 

90 402

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av vegetabilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

152 842

E

448 654

D

155 336

D

2 980

E

23 233

E

 

5 666

E

Oljeväxter

8 529

E

21 167

E

8 066

F

-

 

106

F

 

-

 

Vall- och rotfruktsfröer

2 490

F

14 462

F

2 267

F

38

F

-

 

 

-20

E

Matpotatis

-

 

2 903

F

116 705

E

221

F

991

F

 

299

F

Fabrikspotatis

-

 

-

 

7 181

F

-

 

-

 

 

-

 

Sockerbetor

2 824

F

52 008

E

119 010

E

-

 

2 218

F

 

-

 

Grovfoder och bete

6 000

E

10 599

F

8 244

F

-423

G

650

G

 

1 150

G

Övriga vegetabilier (exkl direktstöd)

3 951

E

26 619

E

27 869

E

2 416

D

3 895

D

 

1 559

E

Direktstöd

127 572

D

302 343

B

91 959

D

18 877

D

68 165

C

 

23 772

D

Summa intäkter vegetabilier

304 207

D

878 755

C

536 635

D

24 109

E

99 258

D

 

32 426

E

därav naturauttag

-

 

-

 

266

E

155

F

-

 

 

50

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av animalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

64 611

F

14 492

F

10 016

F

25 695

D

85 231

C

 

42 541

E

Mjölk

-

 

52 369

F

-

 

271 678

C

654 893

C

 

209 834

D

Svin

21 523

F

58 116

F

19 260

F

1 456

F

9 156

F

 

9 946

F

Fjäderfä och ägg

160

F

9 503

F

39

G

206

F

129

F

 

26

F

Övriga animalier (exkl direktstöd)

721

F

-881

F

1 567

F

1 452

F

858

F

 

805

F

Direktstöd

57 768

F

3 782

F

6 854

F

9 452

E

16 589

D

 

19 058

E

Summa intäkter animalier

144 783

F

137 380

F

37 735

F

309 939

C

766 856

C

 

282 209

D

därav naturauttag

127

F

624

F

239

F

2 942

E

3 570

E

 

1 538

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av övrig produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körslor och inventariehyror

51 512

E

76 321

E

54 445

E

4 519

F

35 018

E

 

21 626

E

Övriga intäkter

26 608

E

43 290

E

33 784

E

24 342

E

36 776

D

 

20 031

E

Direktstöd

27 326

D

66 557

D

36 157

E

27 459

E

65 662

D

 

87 036

E

Summa övrig jordbruksproduktion

105 446

D

186 168

D

124 386

D

56 320

D

137 456

C

 

128 694

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter före avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för kostnader

554 436

C

1 202 303

C

698 756

C

390 367

C

1 003 569

C

 

443 329

D


 

13a. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag per redovisningsgrupp

67

 

 

33

 

40

 

 

58

 

27

 

32

 

Antal företag i populationen (LBR99)

2 851

 

 

619

 

1 271

 

 

2 427

 

951

 

1 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarens ålder

47

B

 

50

B

49

B

 

47

C

54

B

50

C

Åkerareal under eget bruk

49

C

 

30

D

53

C

 

122

D

52

C

64

D

Mjölkavkastning/ko och år

8 199

B

 

6 208

C

7 206

B

 

8 288

B

-

 

4 891

C

Mjölkkvot, kg per år

246 756

C

 

90 257

C

214 800

D

 

636 579

D

-

 

74 879

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av vegetabilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 028

E

 

-451

G

2 765

F

 

47 658

F

1 378

G

68 633

E

Oljeväxter

-

 

 

7

G

-

 

 

1 283

F

-

 

3 883

F

Vall- och rotfruktsfröer

58

F

 

410

F

8

F

 

-13

F

-

 

-

 

Matpotatis

222

E

 

303

F

98

F

 

69

F

-

 

52 956

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

10 474

F

Sockerbetor

1 474

F

 

-

 

-

 

 

14 550

F

-

 

52 016

F

Grovfoder och bete

6 335

F

 

-8 990

G

-1 040

G

 

37 765

E

-912

G

2 491

G

Övriga vegetabilier (exkl direktstöd)

5 855

D

 

1 709

E

6 641

D

 

13 659

E

2 329

E

8 115

E

Direktstöd

45 388

C

 

19 695

E

40 842

C

 

161 621

D

25 475

D

110 037

E

Summa intäkter vegetabilier

68 360

D

 

12 682

G

49 315

D

 

276 593

E

28 270

E

308 606

E

därav naturauttag

77

F

 

258

F

85

F

 

25

F

-

 

63

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av animalier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

102 618

D

 

26 245

E

48 670

D

 

263 937

D

219 879

E

48 665

E

Mjölk

688 705

C

 

234 191

D

586 473

C

 

1 769 690

D

-

 

69 093

E

Svin

383

F

 

198

G

128

F

 

986

F

3 316

F

383 285

E

Fjäderfä och ägg

21

G

 

1

G

-

 

 

-7

F

8

G

21 877

G

Övriga animalier (exkl direktstöd)

370

F

 

-39

G

354

F

 

412

F

209

G

171

F

Direktstöd

23 945

E

 

6 775

E

11 541

E

 

54 287

E

145 401

E

32 044

E

Summa intäkter animalier

816 043

C

 

267 370

D

647 165

C

 

2 089 306

D

368 813

E

555 134

E

därav naturauttag

902

E

 

3 140

E

4 302

E

 

2 093

E

1 165

E

918

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter av övrig produktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körslor och inventarierhyror

31 904

E

 

7 267

F

15 476

E

 

35 733

E

42 242

E

29 164

E

Övriga intäkter

60 876

D

 

6 189

E

16 358

E

 

94 261

E

32 262

E

71 630

D

Direktstöd

108 896

D

 

166 304

C

336 331

C

 

240 203

E

113 634

E

93 237

D

Summa övrig jordbruksproduktion

201 676

C

 

179 759

C

368 165

C

 

370 196

D

188 138

D

194 030

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter före avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för kostnader

1 086 079

C

 

459 811

D

1 064 645

C

 

2 736 095

C

585 220

D

1 057 771

E