Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13b. Costs in agriculture in current costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel m.m.

22 215

E

34 911

E

15 696

F

84 899

D

199 834

C

 

68 349

D

Handelsgödsel

55 942

D

119 268

C

56 285

D

13 829

D

34 811

C

 

12 015

D

Bekämpningsmedel

16 571

E

52 794

D

31 290

D

1 284

E

4 372

D

 

1 987

D

Driv- och smörjmedel

44 318

C

87 301

C

35 720

D

12 635

D

37 226

C

 

21 464

E

Utsäde

21 989

D

66 192

C

30 637

D

6 921

E

12 994

D

 

6 203

E

Balansändringar kommande grödor

8 490

E

6 087

F

2 368

F

-

 

2 218

F

 

176

F

Summa förnödenheter

169 525

C

366 552

C

171 996

C

119 567

D

291 456

C

 

110 193

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

3 896

D

6 148

D

3 378

E

2 387

D

4 709

D

 

2 122

D

Byggnadsinventarier

362

E

783

E

182

F

493

E

1 680

E

 

315

E

Markinventarier och markanläggningar

5 919

D

16 925

E

7 021

E

7 266

E

9 848

E

 

6 229

E

Maskiner och redskap

33 171

C

65 685

D

39 291

D

21 822

D

54 081

D

 

33 650

E

Summa underhåll

43 348

C

89 541

D

49 872

D

31 968

D

70 319

C

 

42 315

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse växtodlingen

3 955

E

14 006

E

27 242

E

1 403

E

15 177

D

 

12 059

E

Diverse husdjuren

5 375

E

8 022

F

2 761

E

42 049

D

90 047

C

 

33 343

D

Körslor och inventariehyror

19 146

E

27 703

E

28 350

E

18 209

E

28 950

D

 

48 226

F

Frakter och emballage

553

F

1 803

F

1 634

E

63

F

723

E

 

-

 

El

15 227

D

16 051

D

11 956

E

14 200

D

21 366

C

 

11 016

D

Försäkringar

14 024

C

21 410

C

11 592

C

11 585

C

20 151

C

 

11 236

C

Personbil

9 867

F

7 276

E

6 492

E

10 793

E

8 795

D

 

4 847

E

Allmänna omkostnader

29 193

D

57 293

C

33 977

D

20 039

D

45 608

C

 

18 953

E

Summa övriga kostnader

97 339

D

153 564

C

124 004

D

118 340

C

230 816

C

 

139 680

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avskrivningar, arbets-, arrendekostnader och räntenetto

310 211

C

609 657

C

345 872

C

269 876

C

592 591

C

 

292 189

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhöriga till brukaren/brukare

411

G

27 715

F

3 860

F

5 855

F

10 929

E

 

9 623

F

Summa arbetskostnad

-

 

1 126

F

139

F

2 679

F

9 022

F

 

245

E

 

411

G

28 841

E

3 998

F

8 534

F

19 951

E

 

9 867

F

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 622

C

638 498

C

349 870

C

278 410

C

612 542

C

 

302 056

D

Summa resultat före avskriv­ningar, arrendekostnader och räntenetto

243 814

E

563 805

C

348 886

D

111 957

E

391 028

C

 

141 273

E


 

 

13b. Forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel m.m.

207 191

C

 

81 176

C

202 508

C

 

600 466

D

65 000

E

211 013

E

Handelsgödsel

31 088

C

 

7 902

E

22 815

D

 

85 284

D

26 247

D

59 493

D

Bekämpningsmedel

4 821

D

 

767

E

2 173

D

 

13 930

E

1 761

E

22 627

E

Driv- och smörjmedel

35 955

C

 

19 844

D

44 299

D

 

105 327

D

27 092

E

56 039

D

Utsäde

12 655

D

 

5 603

E

10 794

D

 

31 449

C

8 742

E

38 472

D

Balansändringar kommande grödor

140

G

 

-

 

396

G

 

1 343

G

1 795

F

-2 516

F

Summa förnödenheter

291 850

C

 

115 290

C

282 985

C

 

837 799

C

130 637

E

385 128

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

2 479

D

 

988

E

3 302

D

 

13 041

D

3 219

D

9 344

E

Byggnadsinventarier

1 209

D

 

111

F

737

E

 

5 978

D

1 105

E

1 992

E

Markinventarier och markanläggningar

8 203

D

 

1 886

E

4 956

E

 

22 381

E

5 922

E

6 369

E

Maskiner och redskap

44 779

C

 

24 777

E

47 552

D

 

108 506

C

30 524

D

55 337

C

Summa underhåll

56 669

C

 

27 762

E

56 548

D

 

149 905

C

40 769

D

73 041

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse växtodlingen

17 973

D

 

8 694

E

20 516

E

 

40 850

D

6 909

E

19 848

D

Diverse husdjuren

83 795

C

 

45 265

D

116 904

D

 

188 084

D

16 896

D

33 542

E

Körslor och inventariehyror

20 199

D

 

9 633

F

23 202

E

 

82 926

E

23 119

E

29 372

E

Frakter och emballage

873

E

 

317

F

1 370

E

 

1 552

E

437

E

1 268

F

El

21 496

C

 

14 045

D

32 600

C

 

52 579

C

13 149

D

33 269

D

Försäkringar

19 873

C

 

12 561

E

23 291

C

 

37 326

C

15 385

C

24 383

C

Personbil

4 261

E

 

6 603

E

4 934

E

 

10 993

E

3 220

F

6 439

E

Allmänna omkostnader

50 404

C

 

28 693

D

52 121

D

 

99 294

D

38 000

C

45 327

E

Summa övriga kostnader

218 874

C

 

125 811

D

274 938

D

 

513 602

C

117 116

C

193 449

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets-, arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

567 393

C

 

268 864

D

614 472

C

 

1 501 306

C

288 522

D

651 618

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

12 005

E

 

1 492

F

23 368

E

 

199 766

E

1 005

G

11 782

F

Anhöriga till brukaren/brukare

10 842

E

 

1 635

F

5 594

F

 

44 917

F

33

F

3 127

F

Summa arbetskostnad

22 847

E

 

3 127

F

28 962

E

 

244 683

E

1 038

F

14 909

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590 239

C

 

271 991

D

643 434

C

 

1 745 989

D

289 560

D

666 527

E

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

495 839

C

 

187 821

D

421 211

C

 

990 106

C

295 660

E

391 243

E