Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13c. Kapitalkostnader och resultat till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13c. Capital costs and trading results in current costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

243 814

E

563 805

C

348 886

D

111 957

E

391 028

C

 

141 273

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

29 712

D

44 894

D

23 559

D

23 609

D

38 709

C

 

26 224

D

Byggnadsinventarier

45 737

E

30 566

E

14 828

E

43 118

D

57 022

C

 

38 906

D

Markinventarier och markanläggningar

1 260

E

1 575

F

753

E

294

E

895

E

 

135

F

Maskiner och redskap

98 696

D

157 317

D

84 621

D

35 000

D

90 148

C

 

47 713

D

Summa avskrivningar

175 404

D

234 352

D

123 761

D

102 021

D

186 775

C

 

112 977

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till nukostnad

68 410

F

329 453

D

225 124

D

9 936

G

204 253

D

 

28 296

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

24 095

D

63 643

D

40 783

E

3 320

E

18 054

D

 

4 457

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto

44 315

F

265 811

D

184 341

D

6 616

G

186 199

D

 

23 839

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

46 021

E

77 313

D

35 799

E

3 255

F

35 217

D

 

2 948

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

-1 705

G

188 498

E

148 542

E

3 361

G

150 982

D

 

20 891

G


 

13c. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

495 839

C

 

187 821

D

421 211

C

 

990 106

C

295 660

E

391 243

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

28 034

C

 

21 956

E

34 582

C

 

69 772

C

35 525

D

45 740

E

Byggnadsinventarier

64 318

D

 

26 369

E

64 344

D

 

265 993

D

63 670

D

129 050

E

Markinventarier och markanläggningar

2 168

F

 

57

F

938

E

 

2 636

E

840

F

825

F

Maskiner och redskap

97 372

C

 

48 388

E

93 692

C

 

218 773

D

71 562

E

73 361

E

Summa avskrivningar

191 893

C

 

96 769

E

193 556

C

 

557 174

C

171 598

D

248 976

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till nukostnad

303 947

C

 

91 051

E

227 655

D

 

432 932

D

124 063

E

142 267

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

22 456

D

 

645

F

10 522

F

 

66 844

D

15 802

D

26 277

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto

281 491

C

 

90 406

E

217 133

D

 

366 089

D

108 260

F

115 990

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

29 192

D

 

5 939

E

18 765

E

 

157 719

D

15 448

E

100 286

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

252 298

C

 

84 467

E

198 369

D

 

208 370

E

92 812

F

15 704

G