Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Kostnader i jordbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1b. Costs in agriculture in current costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel m.m.

1 548

E

5 345

F

87 745

D

255 998

C

 

104 481

D

256 937

C

Handelsgödsel

65 649

C

126 532

C

19 717

D

44 698

C

 

20 208

D

33 925

C

Bekämpningsmedel

33 198

E

56 868

C

3 543

D

5 694

D

 

1 991

E

4 882

D

Driv- och smörjmedel

42 191

C

91 095

C

16 354

D

47 442

D

 

24 924

D

37 688

C

Utsäde

38 145

E

69 776

B

10 270

D

18 020

D

 

9 214

E

11 801

D

Balansändringar kommande grödor

2 895

F

8 802

E

-358

F

3 558

F

 

350

F

1 220

F

Summa förnödenheter

183 626

D

358 418

B

137 271

C

375 410

B

 

161 168

C

346 453

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

2 814

D

6 035

D

2 431

D

6 292

D

 

2 237

D

3 595

D

Byggnadsinventarier

471

E

751

E

341

E

2 393

E

 

525

E

1 526

D

Markinventarier och markanläggningar

6 597

D

17 265

E

3 333

E

12 157

E

 

8 086

E

8 231

D

Maskiner och redskap

37 658

D

68 364

C

26 595

D

64 323

D

 

39 872

D

53 464

C

Summa underhåll

47 541

D

92 414

C

32 700

D

85 166

C

 

50 719

D

66 816

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse växtodlingen

8 138

D

27 677

E

7 207

E

14 771

E

 

13 074

D

19 170

D

Diverse husdjuren

1 277

E

3 318

E

43 819

D

112 792

C

 

52 482

D

105 362

C

Körslor och inventariehyror

32 815

E

38 781

D

14 116

E

47 519

D

 

30 611

F

25 039

D

Frakter och emballage

975

E

10 110

E

186

F

1 699

E

 

179

F

605

E

El

11 398

C

17 713

D

12 698

C

26 499

C

 

15 387

D

25 373

B

Försäkringar

11 316

C

19 873

C

11 584

C

25 357

C

 

14 842

C

22 211

C

Personbil

4 715

E

8 685

E

12 224

D

7 637

E

 

5 443

E

6 223

E

Allmänna omkostnader

35 372

C

59 624

C

20 081

C

52 461

C

 

33 154

D

50 822

D

Summa övriga kostnader

106 005

D

185 782

C

121 913

C

288 734

C

 

165 172

D

254 806

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets-, arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

337 172

D

636 614

B

291 885

C

749 310

B

 

377 060

C

668 075

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

1 600

F

24 360

E

3 391

F

18 376

E

 

11 682

F

20 494

E

Anhöriga till brukaren/brukare

48

F

371

F

1 552

F

10 694

F

 

5 838

F

11 758

E

Summa arbetskostnad

1 648

F

24 731

E

4 943

F

29 071

E

 

17 520

E

32 252

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

338 820

D

661 344

C

296 828

C

778 381

B

 

394 580

C

700 328

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

263 473

D

624 565

C

192 211

D

510 253

C

 

209 675

D

548 282

B


 

 

1b. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel m.m.

117 197

C

 

103 558

C

652 655

C

27 907

E

361 618

D

Handelsgödsel

10 288

D

 

17 389

D

80 781

D

14 812

D

45 625

D

Bekämpningsmedel

1 506

D

 

2 265

D

15 484

E

1 931

F

21 792

E

Driv- och smörjmedel

25 055

D

 

22 721

C

104 335

D

17 285

E

56 453

D

Utsäde

9 360

E

 

9 530

D

32 819

C

4 927

E

28 491

E

Balansändringar kommande grödor

-

 

 

70

G

340

G

-151

G

4 513

E

Summa förnödenheter

163 405

C

 

155 533

B

886 415

C

66 711

E

518 492

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

1 922

D

 

2 202

D

11 947

D

1 645

E

12 251

E

Byggnadsinventarier

208

E

 

391

D

5 974

D

485

E

4 020

E

Markinventarier och markanläggningar

1 876

E

 

5 160

D

21 788

E

12 043

E

5 075

E

Maskiner och redskap

30 818

D

 

33 949

D

114 689

D

17 750

E

54 747

D

Summa underhåll

34 824

D

 

41 702

D

154 398

C

31 924

C

76 094

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse växtodlingen

9 893

D

 

10 679

D

36 938

D

7 640

E

10 615

E

Diverse husdjuren

64 254

D

 

53 412

C

208 467

C

8 739

D

58 880

D

Körslor och inventariehyror

8 044

E

 

20 183

F

87 080

E

12 708

E

31 157

E

Frakter och emballage

274

E

 

207

E

1 836

E

179

F

1 536

F

El

20 694

D

 

16 124

C

53 963

D

12 839

C

42 578

D

Försäkringar

16 573

D

 

14 460

C

35 641

C

9 306

D

21 631

D

Personbil

4 800

E

 

7 040

D

8 976

E

4 747

F

6 714

E

Allmänna omkostnader

34 335

C

 

30 060

C

100 678

D

25 047

D

48 217

D

Summa övriga kostnader

158 869

C

 

152 165

C

533 579

C

81 206

D

221 329

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets-, arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

357 097

C

 

349 400

B

1 574 392

C

179 841

D

815 915

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

1 257

F

 

6 690

E

211 888

E

786

F

13 268

E

Anhöriga till brukaren/brukare

1 100

F

 

3 433

F

49 830

F

296

F

6 091

F

Summa arbetskostnad

2 357

F

 

10 123

E

261 719

E

1 083

F

19 359

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

359 455

C

 

359 523

B

1 836 111

D

180 924

D

835 274

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

278 340

C

 

223 736

C

1 023 797

C

114 663

E

545 611

D