Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13d. Kapitalkostnader och resultat till anskaffningskostnader 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

13d. Capital costs and trading results in acquisition costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg. prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

243 814

E

563 805

C

348 886

D

111 957

E

391 028

C

 

141 273

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

18 962

D

29 694

D

13 299

D

13 560

D

21 010

D

 

17 079

E

Byggnadsinventarier

43 610

E

27 808

E

13 544

E

40 105

D

51 228

C

 

36 827

D

Markinventarier och markanläggningar

1 911

E

1 553

F

868

E

269

F

918

E

 

136

F

Maskiner och redskap

83 804

D

126 289

D

68 469

D

29 081

E

73 391

C

 

38 925

D

Summa avskrivningar

148 288

D

185 344

D

96 180

D

83 015

D

146 547

C

 

92 968

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till anskaffningskostnad

95 527

E

378 461

D

252 706

D

28 942

G

244 481

D

 

48 305

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

24 095

D

63 643

D

40 783

E

3 320

E

18 054

D

 

4 457

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anskaffningskostnad

71 432

F

314 818

D

211 923

D

25 622

G

226 427

D

 

43 848

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

46 021

E

77 313

D

35 799

E

3 255

F

35 217

D

 

2 948

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­ och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitalinsats till anskaffnings- kostnad

25 411

G

237 505

D

176 124

D

22 367

G

191 210

D

 

40 900

G


 

13d. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

495 839

C

 

187 821

D

421 211

C

 

990 106

C

295 660

E

391 243

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

16 131

D

 

13 407

E

20 316

D

 

45 933

C

25 180

D

32 242

E

Byggnadsinventarier

59 121

D

 

24 605

E

59 904

D

 

252 815

D

61 049

D

125 023

E

Markinventarier och markanläggningar

2 772

F

 

54

F

741

E

 

4 030

E

642

E

1 147

F

Maskiner och redskap

81 135

C

 

39 838

E

78 968

C

 

189 143

D

62 845

E

60 629

E

Summa avskrivningar

159 159

C

 

77 904

E

159 929

C

 

491 920

D

149 715

D

219 040

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till anskaffningskostnad

336 681

C

 

109 917

D

261 282

D

 

498 186

D

145 945

E

172 203

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

22 456

D

 

645

F

10 522

F

 

66 844

D

15 802

D

26 277

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anskaffningskostnad

314 224

C

 

109 271

D

250 760

D

 

431 343

D

130 143

E

145 926

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

29 192

D

 

5 939

E

18 765

E

 

157 719

D

15 448

E

100 286

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffnings­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kostnad

285 032

C

 

103 333

D

231 995

D

 

273 623

E

114 695

F

45 640

F