Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14.Direktstöd med uppdelning på stödtyp 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

14.Compensatory payments for arable land, grants and subsidies to LFA areas and other environ mental support 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

96 430

D

221 581

C

76 508

D

15 872

E

43 669

D

 

16 049

E

Oljeväxter (inkl oljelin)

7 138

E

17 917

E

3 802

F

-

 

93

F

 

-

 

Baljväxter

4 006

E

15 896

E

936

F

-

 

427

F

 

-

 

Uttagen areal

21 425

E

47 514

C

17 335

E

108

F

7 949

D

 

2 529

F

Summa arealersättning

129 000

D

302 906

B

98 580

D

15 980

E

52 139

D

 

18 578

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

52 586

F

3 112

F

5 672

F

7 928

E

16 696

D

 

17 329

E

Kompensationsbidrag och miljöstöd

29 358

E

62 358

D

28 042

E

28 149

E

60 606

C

 

87 474

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa direktstöd (inkl. nationellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd till norra Sverige)

210 944

D

368 376

C

132 294

D

52 058

D

129 441

C

 

123 381

E


 

14. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

29 627

D

 

13 534

E

26 799

D

 

106 796

E

20 138

E

90 015

E

Oljeväxter (inkl oljelin)

-

 

 

23

G

-

 

 

589

F

-

 

2 621

F

Baljväxter

-

 

 

-

 

-

 

 

3 751

F

237

F

4 241

E

Uttagen areal

3 287

E

 

657

F

1 558

E

 

21 694

E

4 608

E

16 893

D

Summa arealersättning

32 914

D

 

14 214

E

28 357

D

 

132 830

E

24 982

E

113 769

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

23 854

E

 

6 447

E

11 886

D

 

48 075

E

127 216

E

26 731

E

Kompensationsbidrag och miljöstöd

103 527

D

 

164 406

C

327 772

C

 

234 011

E

126 111

E

90 658

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa direktstöd (inkl. natio­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nellt stöd till norra Sverige)

160 294

D

 

185 066

C

368 015

C

 

414 915

D

278 310

E

231 159

D