Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

15a. Receipts and costs in forestry in current costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg. prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

34,5

E

59,1

F

8,8

F

56,4

E

36,3

D

 

59,0

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog på rot

14 323

E

17 066

F

-

 

37 658

E

29 695

E

 

198 242

F

Timmer, massa och övr leveransvirke

4 257

F

46 532

F

2 238

F

11 706

F

12 576

E

 

17 372

E

Övriga intäkter

4 556

E

2 980

E

1 023

E

2 182

F

4 065

E

 

1 694

E

Summa intäkter

23 136

E

66 579

F

3 261

E

51 546

E

46 336

E

 

217 308

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsvård

2 020

E

26 791

F

624

F

6 996

E

6 703

E

 

60 066

F

Personbil

-

 

-

 

-

 

-

 

6

F

 

-

 

Driv- och smörjmedel

187

F

175

F

18

F

101

F

254

E

 

121

F

Övriga kostnader

244

F

667

F

-

 

469

F

65

F

 

103

F

Summa kostnader

2 451

E

27 632

F

642

F

7 566

E

7 028

E

 

60 290

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbetskostnader och ränte­netto

20 684

E

38 947

F

2 619

F

43 980

E

39 308

E

 

157 018

F


 

15a. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

50,9

D

 

127,7

E

158,5

D

 

108,4

E

46,2

D

33,7

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog på rot

34 052

E

 

24 904

E

83 260

E

 

90 421

F

22 041

E

8 722

F

Timmer, massa och övr leveran­virke

10 837

E

 

31 323

F

20 815

F

 

9 155

F

12 246

F

2 953

F

Övriga intäkter

6 417

E

 

872

E

7 441

F

 

4 446

E

5 062

F

4 820

E

Summa intäkter

51 306

E

 

57 099

E

111 516

E

 

104 023

F

39 349

E

16 495

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsvård

7 715

E

 

1 784

E

9 069

E

 

18 652

E

12 589

E

543

F

Personbil

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Driv- och smörjmedel

136

E

 

274

F

312

F

 

146

F

61

F

1 320

F

Övriga kostnader

201

F

 

72

F

72

F

 

118

G

193

G

40

G

Summa kostnader

8 052

E

 

2 130

E

9 453

E

 

18 917

E

12 843

E

1 903

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbetskostnader och räntenetto

43 254

E

 

54 969

E

102 062

E

 

85 106

F

26 505

E

14 592

E