Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

15b. Labour costs, capital costs and trading results in forestry in current and acquisition costs 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

-

 

2 582

F

-

 

-

 

769

F

 

-

 

Anhöriga till brukaren/brukare

-

 

-

 

-

 

-

 

3 601

F

 

196

E

Summa arbetskostnad

-

 

2 582

F

-

 

-

 

4 370

F

 

196

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto

20 684

E

36 365

F

2 619

F

43 980

E

34 938

E

 

156 822

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar på maskiner och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redskap till nukostnad

4 188

F

882

E

466

F

824

E

1 903

E

 

1 524

E

Avskrivningar på maskiner och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redskap till anskaffningskostnad

264

F

24

F

-

 

-

 

658

F

 

115

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto

16 496

E

35 483

F

2 153

F

43 156

E

33 035

E

 

155 299

F

Resultat till anskaffningskostnad före

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

20 420

E

36 341

F

2 619

F

43 980

E

34 280

E

 

156 708

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

10 093

E

9 523

E

1 013

F

786

G

14 128

E

 

672

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets- och kapitalinsats till nukostnad

6 403

G

25 959

F

1 139

G

42 371

E

18 907

E

 

154 627

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffningskostnad

10 327

F

26 817

F

1 606

F

43 195

E

20 152

E

 

156 036

F


 

15b. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

31

F

 

-

 

-

 

 

3 156

F

-

 

-

 

Anhöriga till brukaren/brukare

633

F

 

9

G

-

 

 

163

F

-

 

-

 

Summa arbetskostnad

664

F

 

9

G

-

 

 

3 319

F

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto

42 590

E

 

54 960

E

102 062

E

 

81 787

F

26 505

E

14 592

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till nukostnad

2 766

E

 

2 837

E

5 496

E

 

2 047

E

1 552

E

986

F

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till anskaffningskostnad

342

E

 

110

F

267

F

 

661

F

39

F

37

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto

39 824

E

 

52 123

E

96 566

E

 

79 740

F

24 953

E

13 606

E

Resultat till anskaffningskostnad före

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

42 247

E

 

54 851

E

101 795

E

 

81 126

F

26 467

E

14 555

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

16 021

D

 

9 402

F

21 464

E

 

42 866

E

10 447

E

10 414

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

23 803

F

 

42 721

E

75 103

E

 

36 874

G

14 506

F

3 192

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets- och kapitalinsats till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anskaffningskostnad

26 226

E

 

45 449

E

80 332

E

 

38 261

G

16 019

F

4 141

G