Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16.Kontantöverskott i jord- och skogsbruket 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

16.Cash surplus in agriculture and forestry 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket (se tab 9c)

243 814

E

563 805

C

348 886

D

111 957

E

391 028

C

 

141 273

E

Korrigering för lagerändringar

-10 316

F

-12 126

G

-27 196

E

13 735

F

17 629

E

 

-9 219

G

Arrendekostnader (se tab 9c)

24 095

D

63 643

D

40 783

E

3 320

E

18 054

D

 

4 457

E

Räntenetto (se tab 9c)

46 021

E

77 313

D

35 799

E

3 255

F

35 217

D

 

2 948

F

Nettoinvesteringar i jordbruket (se tab 8)

138 224

E

239 777

E

63 290

D

34 416

E

176 418

D

 

95 771

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i jordbruket

25 159

F

170 946

E

181 818

D

84 702

E

178 967

D

 

28 879

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto i skogsbruket (se tab 11b)

20 684

E

36 365

F

2 619

F

43 980

E

34 938

E

 

156 822

F

Räntenetto (se tab 11b)

10 093

E

9 523

E

1 013

F

786

G

14 128

E

 

672

G

Nettoinvesteringar i skogsbruket (se tab 8)

1 568

F

139

F

-

 

-

 

4 017

F

 

793

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i skogsbruket

9 023

F

26 702

F

1 606

F

43 195

E

16 793

F

 

155 357

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kontantöverskott i jord­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och skogsbruk

34 182

F

197 648

E

183 424

D

127 896

E

195 760

D

 

184 235

E


 

16. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket (se tab 9c)

495 839

C

 

187 821

D

421 211

C

 

990 106

C

295 660

E

391 243

E

Korrigering för lagerändringar

-13 077

F

 

11 790

G

-5 194

G

 

-14 616

G

4 876

G

3 468

G

Arrendekostnader (se tab 9c)

22 456

D

 

645

F

10 522

F

 

66 844

D

15 802

D

26 277

E

Räntenetto (se tab 9c)

29 192

D

 

5 939

E

18 765

E

 

157 719

D

15 448

E

100 286

E

Nettoinvesteringar i jordbruket (se tab 8)

144 039

D

 

61 513

E

182 712

D

 

586 384

E

155 382

E

173 582

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i jordbruket

287 075

D

 

131 513

D

204 019

D

 

164 544

G

113 904

F

94 567

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto i skogsbruket (se tab 11b)

42 590

E

 

54 960

E

102 062

E

 

81 787

F

26 505

E

14 592

E

Räntenetto (se tab 11b)

16 021

D

 

9 402

F

21 464

E

 

42 866

E

10 447

E

10 414

F

Nettoinvesteringar i skogsbruket (se tab 8)

2 097

E

 

-149

G

1 631

F

 

3 315

F

-2 097

G

218

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i skogsbruket

24 471

F

 

45 707

E

78 968

E

 

35 606

G

18 155

F

3 960

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kontantöverskott i jord­ och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skogsbruk

311 546

D

 

177 221

D

282 986

D

 

200 150

F

132 059

E

98 526

F