Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Markanvändning 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag, hektar

17. Use of arable land 2001. Average per holding, hectare

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödsäd

17,9

E

48,7

C

10,9

D

-

 

4,1

E

 

0,9

F

Fodersäd

20,4

D

36,1

D

14,9

D

6,6

E

13,9

C

 

6,4

D

Oljeväxter

2,6

E

6,1

E

1,3

E

-

 

0,0

F

 

-

 

Baljväxter

1,4

E

6,7

E

1,2

F

-

 

0,1

F

 

-

 

Sockerbetor

0,1

F

2,5

E

5,0

E

-

 

0,1

F

 

-

 

Potatis

-

 

0,2

F

3,5

E

0,1

F

0,1

F

 

0,1

F

Slåttervall

9,9

F

8,1

E

5,1

E

14,7

C

27,9

C

 

17,7

D

Frövall

0,9

F

2,0

E

0,2

F

-

 

-

 

 

-

 

Betesvall

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl energiskog)

0,3

F

1,3

F

0,2

F

-

 

-

 

 

-

 

Andra växtslag

0,1

F

0,4

F

0,3

E

-

 

0,0

F

 

-

 

Träda, ha

8,1

E

17,0

D

4,9

E

0,1

F

3,4

D

 

1,2

F

Ej utnyttjad åkermark

0,1

F

0,1

F

0,0

F

-

 

0,1

F

 

0,0

F

Summa åker under eget bruk, ha

61,7

C

129,0

B

47,3

D

21,4

C

49,8

C

 

26,3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

4,7

E

2,8

E

3,6

E

5,9

E

11,9

D

 

10,6

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

34,5

E

59,1

F

8,8

F

56,4

E

36,3

D

 

59,0

E


 

17. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödsäd

1,3

E

 

-

 

0,1

G

 

5,6

E

0,7

F

10,8

E

Fodersäd

12,5

C

 

6,4

E

11,4

D

 

42,3

E

7,1

E

23,1

D

Oljeväxter

-

 

 

0,0

G

-

 

 

0,2

F

-

 

0,8

F

Baljväxter

-

 

 

0,0

G

-

 

 

1,4

F

0,1

F

1,3

E

Sockerbetor

0,1

F

 

-

 

-

 

 

0,6

F

-

 

2,0

F

Potatis

0,0

E

 

0,0

E

0,0

F

 

0,0

F

-

 

2,4

E

Slåttervall

33,2

C

 

22,8

C

39,7

C

 

61,2

C

42,0

D

16,5

D

Frövall

0,5

G

 

0,0

F

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Betesvall

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl energiskog)

-

 

 

-

 

-

 

 

0,7

F

-

 

1,0

F

Andra växtslag

0,0

F

 

0,0

F

-

 

 

0,0

F

-

 

0,0

G

Träda, ha

1,7

E

 

0,4

F

1,3

E

 

10,3

E

1,9

E

6,3

D

Ej utnyttjad åkermark

0,0

F

 

-

 

0,0

F

 

0,0

F

-

 

0,1

F

Summa åker under eget bruk, ha

49,3

C

 

29,6

D

52,6

C

 

122,4

D

51,8

C

64,1

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

17,9

D

 

2,5

E

3,1

E

 

29,8

E

20,5

E

8,5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

50,9

D

 

127,7

E

158,5

D

 

108,4

E

46,2

D

33,7

E