Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18.Skördeavkastning 2001. EU:s typklassificering. Kg per ha och företag med odling av respektive gröda

18.Crop yields 2001. Figures in kg/ha

Region

Länsgrupp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg. prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

5 116

B

6 019

C

7 853

C

-

 

4 888

B

 

..

 

Vårvete

4 241

C

4 927

C

..

 

-

 

3 661

D

 

..

 

Råg

..

 

4 132

D

5 311

C

-

 

..

 

 

..

 

Rågvete

4 176

C

..

 

..

 

-

 

3 227

D

 

2 773

E

Vårkorn

4 416

B

4 336

C

4 836

C

3 236

E

3 688

C

 

2 701

D

Havre

3 975

B

4 672

C

4 483

D

3 220

D

3 187

C

 

2 741

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

..

 

2 501

C

..

 

-

 

-

 

 

-

 

Vårraps

2 366

C

..

 

..

 

-

 

-

 

 

-

 

Vårrybs

1 654

C

1 466

E

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

-

 

..

 

23 095

D

..

 

..

 

 

19 635

E

Fabrikspotatis

-

 

-

 

..

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

..

 

49 619

B

49 593

B

-

 

..

 

 

-

 


 

18. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

4 953

C

 

-

 

..

 

 

4 719

C

3 714

D

5 529

C

Vårvete

..

 

 

-

 

-

 

 

4 146

D

-

 

-

 

Råg

..

 

 

-

 

-

 

 

..

 

..

 

4 892

D

Rågvete

4 664

C

 

-

 

-

 

 

4 743

C

..

 

4 495

C

Vårkorn

3 054

C

 

1 781

C

2 164

C

 

3 731

C

2 429

D

4 131

D

Havre

2 961

C

 

1 555

D

2 002

E

 

3 311

D

2 724

C

3 472

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

-

 

 

-

 

-

 

 

..

 

-

 

..

 

Vårraps

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

..

 

Vårrybs

-

 

 

..

 

-

 

 

-

 

-

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

11 640

E

 

10 892

E

..

 

 

..

 

-

 

28 226

D

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor

..

 

 

-

 

-

 

 

49 495

B

-

 

40 856

E