Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Medelantal djur per företag 2001. EU:s typklassificering

19. Average number of livestock 2001

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

0

F

2

F

-

 

14

D

28

C

 

11

D

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

1

F

0

F

1

F

0

F

 

1

F

Övriga nöt 1 år och däröver

7

F

2

F

2

F

11

D

22

C

 

11

C

Kalvar under 1 år

9

F

2

F

1

E

7

D

19

C

 

8

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

-

 

2

F

0

F

0

F

 

1

F

Slaktsvin, 20 kg och däröver

14

F

32

F

3

F

0

F

4

F

 

1

F

Smågrisar, under 20 kg

8

G

-

 

5

F

1

F

3

F

 

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar

1

F

0

F

3

F

2

F

0

F

 

0

F

Lamm

1

G

0

F

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

E

0

F

0

F

1

F

 

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

1

F

0

F

2

G

1

F

1

F

 

2

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

0

G


19. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor

30

C

 

12

C

26

C

 

75

D

-

 

4

E

Kor för uppfödning av kalvar

0

F

 

0

F

-

 

 

0

F

31

C

6

F

Övriga nöt 1 år och däröver

22

C

 

6

C

16

C

 

63

D

18

D

9

D

Kalvar under 1 år

23

D

 

7

D

14

C

 

52

D

26

E

10

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avelssvin

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

0

F

22

E

Slaktsvin, 20 kg och däröver

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

-

 

144

E

Smågrisar, under 20 kg

-

 

 

-

 

-

 

 

0

F

3

F

87

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar

1

F

 

-

 

0

F

 

0

F

2

F

-

 

Lamm

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

1

F

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

0

E

 

0

E

0

F

 

0

E

1

F

0

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns

2

E

 

0

G

-

 

 

-

 

2

F

99

G

Kycklingar av värphönsras

-

 

 

-

 

-

 

 

1

F

-

 

-