Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20.Arbetsinsats i jord- och skogsbruk efter personalkategorier 2001. EU:s typklassificering

20. Labour input in agriculture and forestry by type of personnel in 2001

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare/medbrukare och anhöriga

0,7

C

1,0

C

0,8

C

1,3

C

1,6

B

 

1,2

C

Anställda

-

 

0,1

E

-

 

-

 

0,1

E

 

0,1

F

Summa arbetskraftsenheter i företaget

0,7

C

1,1

C

0,8

C

1,3

C

1,6

B

 

1,3

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid brukare/huvudbrukare

1 263

C

1 716

C

1 350

C

2 772

B

2 730

B

 

2 473

C

Maka/make

62

E

187

E

167

E

308

E

668

D

 

478

E

Barn under 16 år

-

 

-

 

3

F

-

 

6

F

 

1

G

Summa familjen

1 325

C

1 903

C

1 521

C

3 080

C

3 404

C

 

2 952

C

Medbrukare

4

F

81

F

10

F

26

F

305

E

 

97

F

Anhöriga

116

E

106

E

143

F

194

E

365

E

 

144

E

Summa medbrukare och anhöriga

120

E

187

F

153

F

220

E

670

E

 

241

E

Anställda

0

G

259

E

0

F

0

F

104

E

 

188

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

1 445

C

2 349

C

1 674

C

3 300

C

4 178

C

 

3 381

C

därav utförda av kvinnor

62

E

254

E

187

E

655

E

886

D

 

581

E


 

20. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare/medbrukare och anhöriga

1,5

C

 

1,2

B

1,5

C

 

1,9

C

1,0

C

1,0

D

Anställda

0,1

E

 

0,0

G

0,1

E

 

0,8

E

0,0

G

0,1

F

Summa arbetskraftsenheter i företaget

1,6

C

 

1,2

B

1,6

C

 

2,7

C

1,0

C

1,1

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid brukare/huvudbrukare

2 967

B

 

2 026

C

2 972

B

 

2 818

B

2 107

C

2 148

D

Maka/make

573

D

 

391

E

574

E

 

920

E

192

E

187

E

Barn under 16 år

11

F

 

21

F

5

F

 

11

F

2

G

1

G

Summa familjen

3 551

B

 

2 438

C

3 551

C

 

3 749

C

2 300

C

2 336

D

Medbrukare

65

F

 

13

G

157

F

 

457

E

-

 

149

F

Anhöriga

480

E

 

145

E

365

E

 

745

E

95

F

126

E

Summa medbrukare och anhöriga

545

E

 

158

E

522

E

 

1 202

E

95

F

275

E

Anställda

104

E

 

12

G

165

E

 

1 486

E

7

G

117

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

4 200

B

 

2 608

C

4 238

C

 

6 437

C

2 402

C

2 727

E

därav utförda av kvinnor

804

D

 

302

E

921

D

 

1 504

E

232

E

344

E