Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21 Arbetsinsats efter arbetsslag 2001. EU:s typklassificering. Genomsnittligt per företag

21 Labour input by type of labour in 2001

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

1 038

C

1 551

C

1 259

C

2 729

B

3 176

C

 

2 555

C

Medbrukare och anhöriga

93

E

185

F

138

F

213

F

594

E

 

196

F

Anställda

0

G

189

E

0

F

0

F

91

E

 

188

F

Summa timmar

1 130

C

1 925

D

1 398

C

2 943

C

3 861

C

 

2 939

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

134

E

159

E

176

E

42

F

78

E

 

78

E

Medbrukare och anhöriga

7

F

-

 

8

F

1

F

11

F

 

-

 

Anställda

-

 

-

 

-

 

-

 

3

F

 

-

 

Summa timmar

141

E

159

E

183

E

43

F

93

E

 

78

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny-, till-, och ombyggnadsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

63

E

120

E

41

E

-

 

62

E

 

94

E

Medbrukare och anhöriga

4

F

-

 

7

F

-

 

32

F

 

32

E

Anställda

-

 

49

F

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Summa timmar

67

E

169

E

48

E

-

 

95

E

 

126

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

91

E

73

E

45

F

308

E

88

D

 

225

D

Medbrukare och anhöriga

16

F

2

F

1

F

6

F

32

E

 

13

E

Anställda

-

 

21

F

-

 

-

 

9

F

 

-

 

Summa timmar

107

E

96

E

45

F

314

E

129

E

 

239

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

1 445

C

2 349

C

1 674

C

3 300

C

4 178

C

 

3 381

C

Arbete i övrig näringsverksamhet

-

 

81

F

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Summa timmar i företaget

1 445

C

2 430

D

1 674

C

3 300

C

4 178

C

 

3 381

C


21. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

3 321

B

 

2 200

C

3 321

C

 

3 568

C

1 936

C

2 049

E

Medbrukare och anhöriga

490

E

 

146

E

497

E

 

1 103

E

27

E

227

E

Anställda

101

E

 

12

G

152

E

 

1 414

E

7

G

89

F

Summa timmar

3 912

C

 

2 358

C

3 970

C

 

6 085

C

1 970

C

2 366

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt arbete i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

61

E

 

29

F

36

E

 

61

E

167

E

91

F

Medbrukare och anhöriga

25

F

 

0

G

3

F

 

26

F

2

F

4

F

Anställda

3

G

 

-

 

13

G

 

11

E

-

 

0

G

Summa timmar

89

E

 

29

F

52

E

 

97

E

170

E

96

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny-, till-, och ombyggnadsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

52

E

 

18

F

100

E

 

81

E

118

E

90

F

Medbrukare och anhöriga

12

F

 

4

F

7

F

 

67

F

52

F

27

F

Anställda

0

F

 

-

 

0

F

 

32

E

-

 

28

F

Summa timmar

64

E

 

22

F

108

E

 

181

E

171

E

145

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande arbete i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukaren med familj

117

D

 

191

E

94

D

 

38

E

78

E

105

E

Medbrukare och anhöriga

18

E

 

8

F

15

F

 

7

F

13

F

16

F

Anställda

0

F

 

-

 

-

 

 

29

F

-

 

-

 

Summa timmar

135

D

 

199

E

109

E

 

74

E

92

E

121

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa timmar i jord- och skogsbruk

4 200

B

 

2 608

C

4 238

C

 

6 437

C

2 402

C

2 727

E

Arbete i övrig näringsverksamhet

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

2

G

Summa timmar i företaget

4 200

B

 

2 608

C

4 238

C

 

6 437

C

2 402

C

2 730

E