Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1c. Kapitalkostnader och resultat till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1c. Capital costs and trading results in current costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

263 473

D

624 565

C

192 211

D

510 253

C

 

209 675

D

548 282

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

24 378

D

39 694

D

21 827

D

47 919

D

 

25 033

D

34 333

C

Byggnadsinventarier

14 211

E

22 753

D

34 824

D

81 635

C

 

44 534

C

67 961

C

Markinventarier och markanläggningar

793

E

2 374

F

167

E

3 849

F

 

370

E

799

E

Maskiner och redskap

83 166

D

173 411

D

40 777

D

102 412

C

 

47 230

D

112 038

C

Summa avskrivningar

122 547

C

238 231

C

97 594

D

235 815

C

 

117 167

C

215 132

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och räntenetto till nukostnad

140 926

E

386 334

C

94 617

E

274 438

D

 

92 508

E

333 150

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

28 836

E

101 996

D

11 285

E

22 893

E

 

8 653

D

22 062

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto

112 090

E

284 338

D

83 332

E

251 545

D

 

83 854

E

311 089

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

48 779

E

72 615

D

6 385

F

55 302

D

 

6 337

E

32 948

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbets- och kapitalinsats till

nukostnad

63 310

E

211 723

D

76 947

E

196 243

D

 

77 518

E

278 140

C


 

1c. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

278 340

C

 

223 736

C

1 023 797

C

114 663

E

545 611

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

25 753

D

 

24 391

C

64 794

D

22 618

C

58 589

D

Byggnadsinventarier

37 020

D

 

39 960

C

237 261

D

37 081

D

180 312

E

Markinventarier och markanläggningar

221

F

 

276

E

2 621

E

471

D

2 300

E

Maskiner och redskap

66 312

D

 

50 720

C

230 295

D

32 765

E

93 931

E

Summa avskrivningar

129 305

D

 

115 347

C

534 970

D

92 935

E

335 133

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till nukostnad

149 035

D

 

108 389

D

488 827

D

21 728

G

210 479

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

1 669

F

 

7 447

D

89 260

D

6 673

E

37 954

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto

147 365

D

 

100 942

D

399 567

D

15 055

G

172 524

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

8 585

E

 

6 959

E

166 329

D

11 458

E

124 327

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

138 781

D

 

93 983

D

233 237

E

3 596

G

48 197

G