Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22.Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

22.Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg. prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

302 986

D

585 579

D

397 717

E

264 317

E

327 720

D

 

289 363

E

Insättningar på spärrkonton

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Insatser i ekonomiska föreningar

52 075

D

90 764

D

47 189

D

63 379

D

123 797

C

 

66 917

D

Lager produkter (inkl omsättningsdjur)

124 246

E

220 482

D

106 351

E

85 248

D

195 177

B

 

89 786

D

Lager förnödenheter

49 685

E

145 207

C

65 456

D

13 040

E

33 815

D

 

10 026

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

61

G

-

 

105

F

9 758

F

19 439

E

 

4 636

E

Summa kassamedel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortfristiga fordringar och lager

529 054

C

1 042 032

C

616 818

D

435 742

D

699 948

C

 

460 727

D

Stamdjur

700

F

22 612

F

8 344

F

115 274

C

265 314

C

 

105 438

D

Maskiner och redskap

492 116

C

643 303

D

442 550

D

204 080

D

475 028

C

 

276 921

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

1 656 772

D

4 048 021

D

2 001 641

D

656 956

D

1 558 163

C

 

485 218

D

Summa kapitalvärden i jordbruket

2 678 641

C

5 755 967

C

3 069 352

D

1 412 052

C

2 998 452

C

 

1 328 305

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insättningar på skogskonto

14 689

F

9 347

F

4 097

F

49 685

F

14 097

F

 

81 851

F

Insatser i skogsägarförening

9 084

F

3 932

F

2 407

F

17 987

E

8 259

E

 

7 680

E

Maskiner och redskap

20 476

F

3 749

E

2 639

F

4 860

E

9 819

E

 

9 261

E

Marknadsvärde på skogsfastighet

1 046 325

E

1 807 141

F

287 807

E

1 909 979

E

1 321 534

D

 

2 143 104

E

Summa kapitalvärden i skogsbruket

1 090 574

E

1 824 169

F

296 950

E

1 982 511

E

1 353 709

D

 

2 241 897

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kapitalvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

3 769 215

D

7 580 136

D

3 366 303

D

3 394 562

D

4 352 161

C

 

3 570 201

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärden för underlag till avskrivning i jord- och skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap i jordbruk

492 116

C

643 303

D

442 550

D

204 080

D

475 028

C

 

276 921

D

Ekonomibyggnader i jordbruk

564 520

D

852 990

D

447 630

D

448 571

D

735 479

C

 

498 248

D

Byggnadsinventarier i jordbruk

370 055

E

247 307

E

119 975

E

348 867

D

461 361

C

 

314 783

D

Maskiner och redskap i skogsbruk

20 476

F

3 749

E

2 639

F

4 860

E

9 819

E

 

9 261

E


 

 

22. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassamedel och kortfristiga fordringar

354 689

C

 

181 581

D

327 065

D

 

744 238

D

359 862

D

896 259

E

Insättningar på spärrkonton

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Insatser i ekonomiska föreningar

128 168

D

 

74 923

D

110 005

C

 

205 645

D

61 768

D

101 749

E

Lager produkter (inkl omsättningsdjur)

221 828

C

 

61 933

D

136 655

C

 

542 716

D

151 208

E

282 017

E

Lager förnödenheter

28 807

C

 

8 269

E

23 266

D

 

85 047

D

15 993

D

59 678

E

Köpta produktions- och bidragsrätter

29 521

E

 

7 856

E

25 197

E

 

102 755

E

4 617

F

448

F

Summa kassamedel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kortfristiga fordringar och lager

763 013

C

 

334 562

C

622 188

C

 

1 680 401

D

593 449

D

1 340 151

D

Stamdjur

287 002

C

 

96 460

C

229 156

C

 

735 772

D

198 648

D

130 372

E

Maskiner och redskap

514 372

C

 

280 789

E

490 381

C

 

924 938

D

343 892

E

349 188

E

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

862 271

D

 

204 675

D

513 088

D

 

3 224 182

D

1 264 945

D

3 226 086

E

Summa kapitalvärden i jordbruket

2 426 658

C

 

916 486

D

1 854 813

C

 

6 565 294

C

2 400 934

C

5 045 797

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insättningar på skogskonto

10 645

E

 

15 250

E

22 168

E

 

47 030

F

13 577

F

58 472

F

Insatser i skogsägarförening

29 952

E

 

7 047

E

15 814

E

 

23 296

E

30 339

E

3 930

E

Maskiner och redskap

15 022

E

 

15 886

E

28 699

E

 

8 507

E

8 097

F

4 400

F

Marknadsvärde på skogsfastighet

1 838 491

D

 

1 846 227

E

2 479 048

D

 

2 406 527

E

1 659 709

D

1 000 101

E

Summa kapitalvärden i skogsbruket

1 894 110

D

 

1 884 410

E

2 545 730

D

 

2 485 360

E

1 711 721

D

1 066 903

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kapitalvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

4 320 767

C

 

2 800 896

D

4 400 542

D

 

9 050 654

D

4 112 655

C

6 112 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärden för underlag till avskriv­ning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jord- och skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap i jordbruk

514 372

C

 

280 789

E

490 381

C

 

924 938

D

343 892

E

349 188

E

Ekonomibyggnader i jordbruk

532 647

C

 

417 158

E

657 049

C

 

1 325 663

C

674 983

D

869 068

E

Byggnadsinventarier i jordbruk

520 394

D

 

213 348

E

520 601

D

 

2 152 127

D

515 151

D

1 044 134

E

Maskiner och redskap i skogsbruk

15 022

E

 

15 886

E

28 699

E

 

8 507

E

8 097

F

4 400

F