Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23.Balansräkning för jord- och skogsbruk enligt bokföringen vid utgången av räken­skapsåret 2001. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

23.Balance statement for agriculture and forestry according to the book keeping at the end of the investigation year 2001. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar I

302 986

D

585 579

D

397 717

E

264 317

E

327 720

D

 

289 363

E

Omsättningstillgångar II

152 301

D

327 149

D

130 744

D

242 008

D

419 026

C

 

258 683

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

1 453 373

D

3 144 419

D

1 307 794

D

1 048 744

D

1 514 154

C

 

971 808

D

därav jordbruks- och skogsfastighet

763 256

D

2 021 113

D

729 053

D

688 609

E

749 199

D

 

621 960

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

1 908 659

D

4 057 147

D

1 836 255

D

1 555 069

D

2 260 900

C

 

1 519 854

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

153 878

E

412 689

D

130 216

E

42 359

E

176 876

D

 

91 725

F

Långfristiga skulder

884 580

D

1 486 437

D

641 512

E

222 640

E

972 070

D

 

161 783

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

1 038 458

D

1 899 126

D

771 728

E

265 000

E

1 148 946

D

 

253 508

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

870 202

E

2 158 021

E

1 064 527

E

1 290 069

D

1 111 954

D

 

1 266 346

E


 

23. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar I

354 689

C

 

181 581

D

327 065

D

 

744 238

D

359 862

D

896 259

E

Omsättningstillgångar II

451 163

B

 

174 680

C

365 702

C

 

1 164 881

C

418 516

D

469 156

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

1 412 088

C

 

528 988

E

1 274 604

D

 

3 728 242

D

1 131 098

D

2 237 669

E

därav jordbruks- och skogsfastighet

501 478

D

 

210 853

E

550 534

E

 

1 232 106

D

509 156

E

1 199 968

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

2 217 939

C

 

885 249

D

1 967 371

D

 

5 637 361

C

1 909 476

C

3 603 084

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

211 095

D

 

42 697

D

153 843

E

 

813 876

D

167 433

E

349 385

E

Långfristiga skulder

833 333

D

 

292 162

E

713 490

E

 

3 548 585

D

541 871

D

1 837 132

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder

1 044 428

C

 

334 860

E

867 334

E

 

4 362 461

D

709 305

D

2 186 517

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

1 173 511

C

 

550 389

D

1 100 038

D

 

1 274 901

E

1 200 171

D

1 416 568

E