Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1d. Kapitalkostnader och resultat till anskaffningskostnader2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

1d. Capital costs and trading results in acquisition costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

263 473

D

624 565

C

192 211

D

510 253

C

 

209 675

D

548 282

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

14 537

D

26 354

D

11 988

D

27 142

D

 

15 359

D

20 037

C

Byggnadsinventarier

12 682

E

20 820

D

31 918

D

74 077

C

 

41 604

C

62 006

C

Markinventarier och markanläggningar

1 741

F

3 180

F

198

F

4 886

F

 

422

E

763

E

Maskiner och redskap

68 197

D

142 895

D

32 487

D

83 519

C

 

38 879

D

93 864

C

Summa avskrivningar

97 157

D

193 249

D

76 592

D

189 623

C

 

96 265

C

176 670

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till anskaffningskostnad

166 316

E

431 316

C

115 620

E

320 630

D

 

113 410

E

371 612

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

28 836

E

101 996

D

11 285

E

22 893

E

 

8 653

D

22 062

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anskaffningskostnad

137 480

E

329 320

C

104 335

E

297 737

D

 

104 757

E

349 550

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

48 779

E

72 615

D

6 385

F

55 302

D

 

6 337

E

32 948

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffnings-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kostnad

88 701

E

256 705

D

97 950

E

242 435

D

 

98 420

E

316 602

C


 

1d. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

278 340

C

 

223 736

C

1 023 797

C

114 663

E

545 611

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader

14 643

D

 

14 284

D

42 590

D

15 302

C

40 022

D

Byggnadsinventarier

34 373

D

 

37 113

C

224 913

D

35 534

D

174 657

E

Markinventarier och markanläggningar

124

F

 

283

E

4 025

E

422

D

2 578

F

Maskiner och redskap

55 607

D

 

41 746

C

201 718

D

27 409

E

79 165

E

Summa avskrivningar

104 747

D

 

93 427

C

473 245

D

78 668

E

296 422

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto till anskaffningskostnad

173 593

D

 

130 309

D

550 552

D

35 995

F

249 189

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

1 669

F

 

7 447

D

89 260

D

6 673

E

37 954

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före räntenetto till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anskaffningskostnad

171 924

D

 

122 862

D

461 292

D

29 322

F

211 235

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

8 585

E

 

6 959

E

166 329

D

11 458

E

124 327

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffningskostnad

163 339

D

 

115 903

D

294 962

E

17 864

G

86 907

F