Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2.Direktstöd med uppdelning efter stödtyp 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

2.Compensatory payments for arable land, grants and subsidies to LFA areas and other environ mental support 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

104 757

B

192 906

C

30 623

D

58 014

D

 

19 966

D

33 354

D

Oljeväxter (inkl oljelin)

9 415

E

16 006

D

337

F

-

 

 

7

G

122

F

Baljväxter

2 757

E

7 031

E

-

 

439

F

 

161

F

98

F

Uttagen areal

24 834

D

40 880

D

2 252

E

11 612

D

 

2 800

F

4 494

E

Summa arealersättning

141 763

B

256 823

C

33 211

D

70 065

D

 

22 934

D

38 068

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

141

F

1 763

F

4 791

D

15 535

D

 

13 737

E

19 671

D

Kompensationsbidrag och miljöstöd

21 000

D

47 354

D

22 307

D

57 813

D

 

85 278

E

106 895

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa direktstöd (inkl. nationellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd till norra Sverige)

162 905

B

305 940

C

60 310

D

143 413

C

 

121 949

E

164 633

C


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

19780

D

 

22699

C

94913

E

14142

E

101269

D

Oljeväxter (inkl oljelin)

-

 

 

91

F

550

F

-

 

3835

F

Baljväxter

-

 

 

75

F

2423

F

169

F

2896

E

Uttagen areal

382

F

 

2001

E

18305

D

2317

E

14677

E

Summa arealersättning

20161

D

 

24866

C

116191

E

16628

E

122677

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurbidrag

8124

D

 

9878

D

32384

D

54891

E

2690

F

Kompensationsbidrag och miljöstöd

217637

C

 

104727

D

259881

E

65622

D

34964

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa direktstöd (inkl. nationellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stöd till norra Sverige)

245922

C

 

139471

D

408455

D

137141

E

160332

D