Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

3a. Receipts and costs in forestry in current costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

25,3

E

40,6

E

26,4

E

29,4

D

 

58,5

D

59,4

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog på rot

14 695

E

10 353

F

7 236

F

29 398

E

 

137 941

F

36 272

E

Timmer, massa och övr leveransvirke

1 778

E

26 548

F

4 877

E

6 794

E

 

9 963

E

19 075

E

Övriga intäkter

2 899

E

3 801

E

1 716

E

3 263

E

 

3 858

E

8 594

E

Summa intäkter

19 372

E

40 702

F

13 829

F

39 455

E

 

151 762

F

63 940

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsvård

487

E

15 307

F

494

F

7 733

E

 

36 663

F

10 984

E

Personbil

-

 

-

 

-

 

11

F

 

-

 

-

 

Driv- och smörjmedel

60

F

139

F

205

F

149

E

 

102

F

276

F

Övriga kostnader

68

F

355

F

-

 

5

F

 

338

F

106

F

Summa kostnader

615

E

15 801

F

699

E

7 898

E

 

37 103

F

11 367

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbetskostnader och räntenetto

18 758

E

24 901

E

13 130

F

31 557

E

 

114 659

F

52 574

E


 

3a. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal, ha

133,8

D

 

70,5

D

89,7

E

113,3

E

29,3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skog på rot

47 386

E

 

79 246

F

38 132

E

13 754

E

15 019

F

Timmer, massa och övr leveransvirke

22 107

E

 

11 928

E

13 861

E

89 298

E

10 722

F

Övriga intäkter

3 919

F

 

3 315

E

4 184

E

4 906

E

2 250

E

Summa intäkter

73 412

E

 

94 489

E

56 177

E

107 958

E

27 991

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsvård

6 916

E

 

19 150

F

18 677

E

15 775

E

2 307

E

Personbil

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Driv- och smörjmedel

358

E

 

198

E

134

F

58

F

30

F

Övriga kostnader

77

F

 

179

F

221

F

187

F

-

 

Summa kostnader

7 351

E

 

19 527

F

19 032

E

16 021

E

2 337

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbetskostnader och räntenetto

66 060

E

 

74 962

E

37 145

E

91 938

E

25 654

F