Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Intäkter och kostnader i skogsbruket till nukostnad 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

3b. Labour costs, capital costs and trading results in forestry in current and acquisition costs 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

-

 

1 108

F

-

 

378

F

 

-

 

968

F

Anhöriga till brukaren/brukare

-

 

1

F

-

 

565

F

 

4 114

F

721

F

Summa arbetskostnad

-

 

1 109

F

-

 

943

F

 

4 114

F

1 688

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto

18 758

E

23 792

E

13 130

F

30 614

E

 

110 545

F

50 885

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till nukostnad

3 064

F

762

E

672

E

2 465

E

 

2 339

E

2 446

E

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till anskaffningskostnad

218

F

49

F

47

F

964

F

 

274

F

432

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto

15 694

E

23 030

E

12 458

F

28 149

E

 

108 205

F

48 439

E

Resultat till anskaffningskostnad före

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

18 540

E

23 743

E

13 084

F

29 651

E

 

110 270

F

50 454

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

5 054

E

9 315

E

1 648

G

12 559

E

 

4 861

E

23 758

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

10 640

F

13 715

F

10 811

F

15 590

F

 

103 345

F

24 681

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffningskostnad

13 486

E

14 428

F

11 436

F

17 091

F

 

105 410

F

26 696

F


 

3b. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader enligt bokföringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställda

-

 

 

-

 

3 130

F

-

 

340

F

Anhöriga till brukaren/brukare

5

F

 

1 925

F

178

F

83

F

-

 

Summa arbetskostnad

5

F

 

1 925

F

3 308

F

83

F

340

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och räntenetto

66 056

E

 

73 037

E

33 837

E

91 854

E

25 314

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till nukostnad

4 110

E

 

2 384

E

1 493

E

1 192

E

676

E

Avskrivningar på maskiner och redskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

till anskaffningskostnad

133

F

 

176

F

490

F

409

E

85

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före räntenetto

61 945

E

 

70 653

E

32 344

E

90 662

E

24 638

F

Resultat till anskaffningskostnad före

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto

65 923

E

 

72 861

E

33 347

E

91 445

E

25 228

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

11 834

E

 

5 913

E

44 020

E

21 858

E

14 563

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till nukostnad

50 112

E

 

64 741

E

-11 676

G

68 804

E

10 075

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och kapitalinsats till anskaffningskostnad

54 089

E

 

66 948

E

-10 673

G

69 588

E

10 665

F