Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Kontantöverskott i jord- och skogsbrukbruket 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

4. Cash surplus in agriculture and forestry 2001. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket (se tab 9c)

263 473

D

624 565

C

192 211

D

510 253

C

 

209 675

D

548 282

B

Korrigering för lagerändringar

-1 697

G

-3 689

G

1 514

G

15 601

F

 

1 936

G

-8 131

F

Arrendekostnader (se tab 9c)

28 836

E

101 996

D

11 285

E

22 893

E

 

8 653

D

22 062

D

Räntenetto (se tab 9c)

48 779

E

72 615

D

6 385

F

55 302

D

 

6 337

E

32 948

D

Nettoinvesteringar i jordbruket (se tab 8)

81 840

D

229 501

D

49 387

E

270 403

D

 

55 348

E

200 067

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i jordbruket

102 320

E

216 764

E

126 669

E

177 257

E

 

141 272

E

285 074

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto i skogsbruket (se tab 11b)

18 758

E

23 792

E

13 130

F

30 614

E

 

110 545

F

50 885

E

Räntenetto (se tab 11b)

5 054

E

9 315

E

1 648

G

12 559

E

 

4 861

E

23 758

D

Nettoinvesteringar i skogsbruket (se tab 8)

1 282

F

258

F

295

F

5 671

F

 

1 821

F

2 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i skogsbruket

12 422

F

14 219

F

11 188

F

12 384

G

 

103 863

F

24 528

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kontantöverskott i jord­ och skogsbruk

114 743

E

230 983

D

137 857

E

189 641

E

 

245 135

D

309 602

D


 

4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrendekostnader och räntenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i jordbruket (se tab 9c)

278 340

C

 

223 736

C

1 023 797

C

114 663

E

545 611

D

Korrigering för lagerändringar

10 244

F

 

4 079

G

-32 984

G

5 297

F

-4 435

G

Arrendekostnader (se tab 9c)

1 669

F

 

7 447

D

89 260

D

6 673

E

37 954

D

Räntenetto (se tab 9c)

8 585

E

 

6 959

E

166 329

D

11 458

E

124 327

E

Nettoinvesteringar i jordbruket (se tab 8)

96 119

E

 

64 848

D

610 190

D

67 107

E

179 684

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i jordbruket

182 212

D

 

148 561

D

125 033

G

34 722

E

199 210

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räntenetto i skogsbruket (se tab 11b)

66 056

E

 

73 037

E

33 837

E

91 854

E

25 314

F

Räntenetto (se tab 11b)

11 834

E

 

5 913

E

44 020

E

21 858

E

14 563

E

Nettoinvesteringar i skogsbruket (se tab 8)

441

G

 

1 048

F

2 461

F

2 802

E

531

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantöverskott i skogsbruket

53 780

E

 

66 076

E

-12 644

G

67 195

E

10 219

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kontantöverskott i jord­ och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skogsbruk

235 992

C

 

214 637

D

112 390

G

101 917

E

209 429

E