Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Markanvändning 2001. Svensk typklassificering. Genomsnitt per företag, hektar

5. Use of arable land 2001. Average per holding, hectares

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödsäd

21,0

C

39,1

C

1,4

E

6,1

E

 

0,6

F

2,4

E

Fodersäd

18,4

D

31,4

D

12,2

C

17,1

D

 

8,2

D

12,8

D

Oljeväxter

3,0

D

5,6

D

0,1

F

0,0

F

 

0,0

G

0,0

F

Baljväxter

1,2

E

4,5

E

-

 

0,1

F

 

0,1

F

0,0

F

Sockerbetor

3,9

E

9,9

D

0,1

F

0,2

F

 

-

 

-

 

Potatis

0,3

E

1,9

E

0,0

F

0,1

F

 

0,0

F

0,0

F

Slåttervall

2,4

E

4,4

E

16,8

C

33,3

C

 

20,3

C

34,4

B

Frövall

0,9

E

2,0

E

-

 

-

 

 

-

 

0,6

F

Betesvall

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl energiskog)

0,8

F

0,7

F

-

 

-

 

 

0,3

F

-

 

Andra växtslag

1,0

F

0,3

F

-

 

0,0

F

 

0,0

F

0,0

F

Träda, ha

8,2

D

13,0

D

1,0

E

5,2

D

 

1,2

F

2,4

E

Ej utnyttjad åkermark

0,1

F

0,2

F

0,0

F

0,1

F

 

0,0

F

0,0

F

Summa åker under eget bruk, ha

61,0

B

113,0

B

31,6

C

62,1

C

 

30,7

C

52,8

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1,5

E

3,0

F

5,6

E

14,8

E

 

10,2

D

18,1

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

25,3

E

40,6

E

26,4

E

29,4

D

 

58,5

D

59,4

D


 

5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

5600-

 

800-

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brödsäd

-

 

 

0,7

E

5,7

E

0,5

E

8,3

E

Fodersäd

8,9

D

 

9,5

C

36,1

E

4,6

E

30,6

D

Oljeväxter

-

 

 

0,0

F

0,2

F

-

 

1,2

F

Baljväxter

0,0

F

 

0,0

F

0,9

F

0,0

F

1,0

E

Sockerbetor

-

 

 

0,0

F

0,6

F

0,0

G

1,6

F

Potatis

0,0

E

 

0,0

E

0,0

F

0,2

F

1,2

F

Slåttervall

27,3

C

 

21,3

B

63,7

C

22,7

C

3,2

E

Frövall

0,0

F

 

0,0

F

-

 

-

 

-

 

Betesvall

-

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl energiskog)

-

 

 

0,2

F

0,7

F

-

 

0,0

F

Andra växtslag

0,0

F

 

0,0

F

0,0

F

0,0

F

0,1

F

Träda, ha

0,2

F

 

0,9

E

8,8

D

0,9

E

5,6

E

Ej utnyttjad åkermark

-

 

 

0,0

F

0,0

F

0,0

F

0,1

F

Summa åker under eget bruk, ha

36,5

C

 

32,5

B

116,6

C

29,0

D

52,8

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2,9

D

 

7,0

D

26,5

D

11,0

D

3,6

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

133,8

D

 

70,5

D

89,7

E

113,3

E

29,3

E