Statens Jordbruksverk                                      4                                                      JO 40 SM 0302

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Marie Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 71, annmarie.karlsson@scb.se

Gunnar Larsson, SCB, tfn 019-17 65 06, gunnar.larsson@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288  Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 19 december 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.