Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1 Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2001 och 2002. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2001 and 2002. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

76

 

 

66

 

 

58

 

 

59

 

Antal företag i populationen

3 018

 

 

3 018

 

 

1 646

 

 

1 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

363 151

D

 

326 259

D

 

835 315

C

 

797 131

B

Intäkter djurskötsel

3 112

E

 

980

F

 

17 228

F

 

11 113

E

Intäkter direktstöd

163 171

B

 

156 196

B

 

308 551

C

 

284 175

C

Övriga intäkter

77 382

D

 

69 128

D

 

178 221

D

 

190 197

D

Summa intäkter jordbruk

606 817

D

 

552 563

D

 

1 339 315

B

 

1 282 617

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

145 618

D

 

157 651

D

 

285 745

B

 

305 840

B

Kostnader djurskötsel

1 829

E

 

1 678

F

 

14 051

E

 

11 634

E

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

..

 

 

22 838

E

 

14 653

F

Underhåll

56 175

D

 

55 566

C

 

116 708

C

 

97 917

C

Övriga driftskostnader

131 070

D

 

142 753

D

 

238 711

C

 

236 758

C

Summa driftskostnader

336 288

D

 

357 975

D

 

678 052

C

 

666 802

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

270 529

D

 

194 588

D

 

661 262

C

 

615 815

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

125 183

C

 

123 873

D

 

256 222

D

 

235 285

D

Arrendekostnader

28 763

E

 

27 099

E

 

110 781

D

 

119 163

D

Räntenetto

48 194

E

 

48 472

E

 

84 323

D

 

87 763

D

Summa övriga kostnader

202 141

C

 

199 444

D

 

451 325

C

 

442 211

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

68 389

E

 

-4 856

G

 

209 937

D

 

173 605

E