Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2001 och 2002. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2001 and 2002. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

39

 

 

36

 

 

53

 

 

52

 

Antal företag i populationen

1 288

 

 

1 288

 

 

2 190

 

 

2 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

17 849

E

 

11 965

F

 

21 041

G

 

46 375

E

Intäkter djurskötsel

385 316

C

 

354 169

D

 

1 077 682

C

 

1 000 709

B

Intäkter direktstöd

71 469

D

 

66 071

C

 

201 368

C

 

200 874

D

Övriga intäkter

15 582

E

 

12 260

E

 

49 694

E

 

55 984

E

Summa intäkter jordbruk

490 217

C

 

444 464

C

 

1 349 785

C

 

1 303 943

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

40 753

D

 

44 235

D

 

86 287

C

 

99 592

C

Kostnader djurskötsel

123 877

C

 

104 715

C

 

360 689

D

 

311 633

C

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

..

 

 

31 187

E

 

22 825

E

Underhåll

39 488

D

 

36 491

D

 

106 679

C

 

85 073

C

Övriga driftskostnader

100 852

C

 

92 070

C

 

254 545

C

 

254 557

C

Summa driftskostnader

309 251

C

 

277 513

C

 

839 387

C

 

773 679

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

180 966

D

 

166 952

D

 

510 398

C

 

530 264

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

103 117

D

 

84 022

D

 

300 440

D

 

236 279

C

Arrendekostnader

10 940

E

 

9 352

E

 

30 418

D

 

29 038

E

Räntenetto

7 850

F

 

3 723

G

 

63 095

D

 

76 589

E

Summa övriga kostnader

121 907

D

 

97 097

D

 

393 954

D

 

341 906

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

59 059

E

 

69 855

E

 

116 445

E

 

188 358

E


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

65

 

 

65

 

 

61

 

 

68

 

Antal företag i populationen

2 149

 

 

2 149

 

 

2 228

 

 

2 228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

888

G

 

12 277

E

 

18 130

E

 

9 791

E

Intäkter djurskötsel

449 557

C

 

399 629

C

 

941 802

B

 

947 656

C

Intäkter direktstöd

121 713

D

 

98 669

D

 

171 247

B

 

178 383

C

Övriga intäkter

53 251

D

 

66 784

E

 

60 710

D

 

60 208

D

Summa intäkter jordbruk

625 409

C

 

577 358

C

 

1 191 889

B

 

1 196 038

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

46 144

D

 

40 816

D

 

72 624

C

 

74 972

C

Kostnader djurskötsel

155 654

D

 

129 620

D

 

305 967

C

 

304 823

C

Arbetskostnad för anställda

11 991

E

 

3 149

F

 

26 966

E

 

25 916

E

Underhåll

68 294

D

 

51 515

C

 

89 492

C

 

97 016

C

Övriga driftskostnader

138 877

D

 

141 019

C

 

220 949

C

 

218 130

C

Summa driftskostnader

420 959

C

 

366 119

C

 

715 999

C

 

720 858

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

204 449

D

 

211 239

D

 

475 890

C

 

475 180

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

149 947

C

 

113 047

C

 

225 541

C

 

232 795

C

Arrendekostnader

10 009

D

 

9 545

D

 

22 633

D

 

23 343

D

Räntenetto

5

G

 

2 920

G

 

33 229

D

 

25 364

D

Summa övriga kostnader

159 961

C

 

125 511

C

 

281 403

C

 

281 502

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

44 489

F

 

85 728

E

 

194 487

D

 

193 678

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

55

 

 

52

 

 

155

 

 

153

 

Antal företag i populationen

1 053

 

 

1 053

 

 

4 490

 

 

4 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

-4 599

G

 

4 852

F

 

3 710

G

 

10 196

E

Intäkter djurskötsel

359 409

C

 

385 779

C

 

411 827

C

 

384 031

C

Intäkter direktstöd

243 301

C

 

245 724

C

 

139 031

C

 

129 753

C

Övriga intäkter

16 533

E

 

20 890

E

 

35 062

D

 

40 192

E

Summa intäkter jordbruk

614 645

C

 

657 244

C

 

589 631

B

 

564 172

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

30 979

D

 

31 987

D

 

41 125

C

 

39 331

C

Kostnader djurskötsel

152 513

C

 

153 653

C

 

147 095

C

 

129 589

C

Arbetskostnad för anställda

..

 

 

..

 

 

7 484

E

 

1 650

F

Underhåll

44 557

D

 

43 318

D

 

55 443

C

 

45 386

C

Övriga driftskostnader

128 727

D

 

134 024

D

 

127 078

C

 

126 356

C

Summa driftskostnader

358 033

C

 

363 614

C

 

378 225

B

 

342 312

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

256 612

C

 

293 630

C

 

211 406

C

 

221 861

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

129 923

D

 

122 266

D

 

133 581

C

 

107 952

C

Arrendekostnader

1 669

F

 

1 630

E

 

8 205

D

 

7 363

D

Räntenetto

7 261

E

 

8 468

E

 

3 697

F

 

4 623

E

Summa övriga kostnader

138 853

D

 

132 364

D

 

145 483

C

 

119 938

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

117 758

D

 

161 267

D

 

65 923

E

 

101 923

D


 

2. forts.

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Storleksgrupp,

5600-

 

 

5600-

 

 

Standardtimmar

 

 

 

 

 

 

År

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

61

 

 

61

 

 

Antal företag i populationen

1 978

 

 

1 978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

70 123

E

 

105 579

E

 

Intäkter djurskötsel

2 208 149

C

 

2 312 587

D

 

Intäkter direktstöd

433 590

D

 

492 580

D

 

Övriga intäkter

97 487

D

 

112 064

D

 

Summa intäkter jordbruk

2 809 349

C

 

3 022 809

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

167 136

C

 

200 056

C

 

Kostnader djurskötsel

764 776

C

 

802 132

C

 

Arbetskostnad för anställda

214 085

E

 

249 219

E

 

Underhåll

184 157

C

 

202 489

C

 

Övriga driftskostnader

483 146

C

 

503 120

D

 

Summa driftskostnader

1 813 300

C

 

1 957 016

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

996 048

C

 

1 065 793

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

547 248

C

 

574 455

C

 

Arrendekostnader

90 495

D

 

87 501

D

 

Räntenetto

168 498

D

 

222 338

D

 

Summa övriga kostnader

806 240

C

 

884 294

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

189 808

E

 

181 499

F