Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3 Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2001 och 2002. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2001 and 2002. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2001

 

 

2002

 

 

2001

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

103

 

 

110

 

 

66

 

 

69

 

Antal företag i populationen

6 591

 

 

6 591

 

 

1 144

 

 

1 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

12 679

F

 

21 244

F

 

140 425

E

 

151 847

E

Intäkter djurskötsel

96 748

E

 

134 554

D

 

1 100 249

D

 

1 045 052

D

Intäkter direktstöd

138 573

D

 

164 283

C

 

160 068

D

 

162 767

D

Övriga intäkter

43 294

E

 

66 632

D

 

63 840

E

 

92 257

E

Summa intäkter jordbruk

291 294

E

 

386 713

D

 

1 464 582

D

 

1 451 923

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

28 354

D

 

45 166

D

 

103 352

D

 

119 716

D

Kostnader djurskötsel

34 846

E

 

51 261

E

 

437 748

D

 

582 481

D

Arbetskostnad för anställda

854

F

 

1 242

F

 

20 224

E

 

11 679

E

Underhåll

37 138

C

 

48 301

C

 

96 166

D

 

93 462

C

Övriga driftskostnader

79 563

D

 

97 001

C

 

227 979

D

 

276 748

D

Summa driftskostnader

180 755

D

 

242 971

D

 

885 469

D

 

1 084 086

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

110 539

E

 

143 743

D

 

579 113

D

 

367 836

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

99 799

E

 

122 011

C

 

385 283

D

 

357 136

D

Arrendekostnader

6 441

E

 

11 163

D

 

36 838

D

 

36 448

E

Räntenetto

5 719

G

 

17 247

E

 

120 731

E

 

119 219

E

Summa övriga kostnader

111 959

E

 

150 421

C

 

542 853

D

 

512 804

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

-1 421

G

 

-6 678

G

 

36 260

G

 

-144 968

E