Statens Jordbruksverk                                     10                                                     JO 40 SM 0401

 

 

 

 

 

 

Ann-Marie Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 71, annmarie.karlsson@scb.se

Gunnar Larsson, SCB, tfn 019-17 65 06, gunnar.larsson@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 april 2004.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.