Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2002

10. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2002

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

Standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,5

C

0,8

B

 

1,0

A

1,0

B

 

0,9

B

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,1

E

0,2

E

 

0,5

E

0,7

D

 

0,3

E

0,5

D

Anställda

0,0

F

0,1

E

 

0

D

0,1

E

 

0,0

F

0,1

E

Summa AWU

0,6

C

1,1

B

 

1,5

D

1,8

C

 

1,3

C

1,6

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 010

C

1 690

C

 

2 520

B

2 640

C

 

2 250

C

2 760

B

Medbrukare och anhöriga

110

E

370

E

 

1 010

E

1 570

D

 

670

E

1 060

D

Regelbundet anställda

-

 

70

F

 

0

D

220

E

 

30

F

210

E

Tillfälligt anställda

0

F

20

F

 

-

 

10

F

 

10

F

20

E

Summa timmar i jordbruk

1 130

C

2 150

B

 

3 530

D

4 440

C

 

2 960

C

4 060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

60

E

50

E

 

80

E

70

E

 

180

D

180

D

Anställda

10

F

0

F

 

0

F

10

E

 

20

E

30

E

Summa timmar i skogsbruk

70

E

50

E

 

80

E

80

E

 

200

D

210

D


 

10. forts

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

1,0

A

 

1,0

B

1,0

A

1,0

A

 

0,8

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,3

D

 

0,4

D

0,6

C

0,9

D

 

0,2

D

 

0,4

D

Anställda

0

F

 

0,0

F

0,1

E

1,1

E

 

0,0

E

 

0,1

E

Summa AWU

1,3

B

 

1,3

C

1,7

B

3,0

C

 

1,0

B

 

1,3

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 420

B

 

2 350

B

2 710

B

2 780

B

 

1 610

C

 

2 000

C

Medbrukare och anhöriga

580

E

 

730

D

1 270

C

1 970

D

 

310

D

 

650

D

Regelbundet anställda

0

F

 

10

F

230

E

1 970

E

 

0

F

 

100

F

Tillfälligt anställda

0

F

 

10

F

30

E

100

F

 

10

E

 

10

F

Summa timmar i jordbruk

3 010

B

 

3 100

C

4 230

B

6 830

C

 

1 930

B

 

2 760

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

150

D

 

150

D

140

D

30

E

 

150

D

 

60

E

Anställda

10

F

 

10

E

20

E

10

E

 

10

E

 

0

F

Summa timmar i skogsbruk

160

D

 

160

D

160

D

40

E

 

160

D

 

60

E